Fler ekologiska jordbruk

2018-04-05

Jordbruk: Svar till Örjan Alexanderson, ”Ekologiska drömmen”

Läs mer här:

Läs mer här

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen

2018-03-29

Ta gärna en titt på Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen.

Läs mer här

Tuffa tider för bina – P4 Väst

2018-03-26

Den långa och kalla vintern ställer till det för bina. Kylan och brist på näring utomhus gör att de stannar i sina kupor och riskerar att…

kan komma att slå hårt mot bisamhällena i vårt land. 

Läs mer här

Mördargetingen hotar svenska honungsbin

2018-03-25

Den asiatiska rovgetingen, även kallad mördargetingen, kan utgöra ett hot mot biodlingar i Sverige framöver. Den har orsakat problem i…

av västra Frankrike och i Italien där den ställt till med problem för biodlare.

Läs mer här

Allt färre bin och humlor – ny kampanj ska pollinera Sverige

2018-03-23

Antalet pollinerande insekter som bin och humlor har minskat dramatiskt världen över. Matproduktionen påverkas men även frukt- och bärskörd…
Hämtat från: Allt färre bin och humlor – ny kampanj ska pollinera Sverige

Läs mer här