Frukostdirektivet: EU beslutar om åtgärder för att bekämpa honungsfusk

2024-04-12

Onsdagen den 10 april nådde EU-rådet och Europaparlamentet en överenskommelse för att förbättra kraven på konsumentinformation för bland annat honung.

Överenskommelsen gäller fyra av de så kallade ’frukostdirektiven’

Läs mer här

Biodlarföreningar i fokus – Högsbyortens biodlarförening

2024-04-05

Under det kommande året kommer vi att presentera flera av våra lokala föreningar i digitala kanaler.

Önskar du att även din lokalförening ska uppmärksammas? Ett mail har skickats till alla ordförande och kontaktpersoner i våra lokalföreningar med några frågor att besvara.

Läs mer här

Uppdatering: Angående nya regler gällande producentansvar för förpackningar

2024-03-27

Biodlarna har fortsatt kontakt med Naturvårdsverket och NPA gällande vilka regler som kommer att gälla för våra medlemmar som förpackar sin egen honung.

Igår fick vi ett ärendenummer hos Naturvårdsverket och de kommer nu att titta närmare på vad som anses vara en ”obearbetad”

Läs mer här

Angående nya regler gällande producentansvar för förpackningar

2024-03-20

Gällande det nya regelverk som trädde i kraft den 1 januari 2024 angående producentansvar för förpackningar, så undersöker Sveriges Biodlares Riksförbund för närvarande vilka regler som kommer att gälla för biodlare som förpackar sin egen honung.

Läs mer här

Tufft för svenska biodlare – risk för minskat antal bin

2024-03-18

Biodlingsbranschen kämpar mot tuffa tider säger Richard Johansson, Bihälso- och utbildningsansvarig på Sveriges Biodlares Riksförbund, i en intervju med TV4 Nyheterna.

Lönsamheten har minskat samtidigt som billig importerad honung tar större marknadsandelar.

Läs mer här