Förbud mot glyfosat stoppat i Frankrike

2018-09-18

Det franska parlamentet går emot förslaget om att förbjuda växtskyddsmedlet glyfosat så snart som 2021. Beslutet är ett bakslag för…

gått före EU med beslutet att från september totalförbjuda växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider,

Läs mer här

EU-parlamentet kräver stopp för glyfosat och neonikotinoider

2018-09-17

EU-parlamentet kräver ett omedelbart stopp för växtskyddsmedel som kan vara skadliga för människors hälsa eller för pollinerande insekter.

annat neonikotinoider som ofta nämns som en av orsakerna till bidöden.

Läs mer här

BeeScanning – världsledande AI-lösning för hotade bisamhällen

2018-09-13

Utan bin skulle 1/3 av den mat vi äter inte finnas. Utan binas pollinering – inget kött eller mjölk från korna, inga bär i skogen, inga…

, men nu finns hopp tack vare Björn,

Läs mer här

Torkan slog hårt mot biodlarna på Öland

2018-09-11

En av de drabbade biodlarna på Öland är Hans Lundell som bor i Lindby. Han berättar att väderomslaget mellan vår och sommar var så extremt…

med att bina pollinerar bättre grödor då.

Läs mer här

Tufft läge för biodlarna

2018-09-06

De senaste åren har varit jobbiga för Gotlands biodlare och den torra sommaren har gett en väldigt varierad honungsskörd.
Hämtat från: Tufft läge för biodlarna

Läs mer här