Många vill bli biodlare

2019-02-27

-Många vill bli biodlare. Så många att vi fått starta upp ännu fler kurstillfällen än vi hade planerat, runt om i våra distrikt och föreningar, berättar Lennart Johansson, utbildningsansvarig för Biodlarna.

Läs mer här

Poshbee: Nytt EU-projekt om bin

2019-02-26

Forskning omfattar de tre viktigaste växtskyddsmedelskategorierna: insekts-, svamp- och ogräsmedel och genomförs genom övervakning, forskning, teknisk utveckling och modellering. Detta gäller alla bin, inte bara honungsbin.

Projektet fokuserar på två insektspollinerade och biattraktiva grödor,

Läs mer här

Honungsbiet – ingen bisak i kulturhistorien

2019-02-25

Långt innan människan tämjde hästar och får höll hon sig med bin. DN Kulturs egen biskötare Torbjörn Ivarsson träffar Lotte Möller, aktuell…

strikt rektangulära ramar, för biodlarens bekvämlighet och för de större honungsskördarna.

Läs mer här

”Neonikotinoider skadar inte bin”

2019-02-24

Det vore mycket allvarligt om de pollinerande insekterna dog ut, men fältförsök har visat att neonikotinoider använda på rätt sätt inte…

av olika parasiter.

Allt detta är ingen nyhet för entomologer eller biodlare.

Läs mer här

Protester mot bekämpningsmedel

2019-02-18

Kemikalieinspektionens beslut att ge dispens för användning av ett förbjudet insektsbekämpningsmedel har väckt protester från flera håll….

, SNF:s generalsekreterare.
Hon får medhåll av biodlare som i förra veckan i en debattartikel i Svenska Dagbladet skrev att binas överlevnad
Hämtat från: Protester mot bekämpningsmedel

Läs mer här