Vägledning från Jordbruksverket: Hur ska honungsbin och vilda bin kunna samsas om födan?

2023-02-15

Jordbruksverket gav i början av februari ut en vägledning med tips och råd om hur man som biodlare kan minska riskerna för att honungsbin konkurrerar med vilda bin.

Enligt vägledningen är risken för negativ konkurrens mindre i Sverige än i de flesta andra europeiska länder och vägledningen är till för att ge tips och råd om hur riskerna kan minskas ytterligare.

Läs mer här

Digitala bikupor till alla biodlardistrikt

2023-02-08

I samband med Kronobergs läns biodlarförbunds årsmöte berättade Mikael Ekström från BeeLab om sitt arbete med digitala bikupor.
P4 Kronoberg fanns på plats och gjorde ett reportage som finns att lyssna på här: https://sverigesradio.se/artikel/uppkopplade-bikupor-en-ny-trend-bland-biodlare

Med hjälp av projektpengar från Jordbruksverket har BeeLab fått möjligheten att erbjuda alla våra biodlardistrikt en varsin kupa.

Läs mer här

Beslut om nya skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta

2023-01-24

Fredagen den 20 januari fattade Jordbruksverket beslut om nya skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta, beslutet omfattar 18 olika områden.

Beslutet finns att läsa i sin helhet på Jordbruksverkets hemsida.

Läs mer här

Reportage i P4 Extra med honungssommeliern Linda Klintefjord

2023-01-15

I gårdagens P4 Extra kan ni höra honungssommeliern Linda Klintefjord berätta om honung och dess fantastiska smakvariation.

Ett väldigt fint inslag där Linda lyfter vår svenska honung och den bredd av honungssmaker som finns att upptäcka.

Läs mer här

Biodlarnas medlemsundersökning 2022

2023-01-12

Nu finns sammanställningen av Biodlarnas medlemsundersökning 2022 tillgänglig på vår hemsida.

Enkäten som användes i medlemsundersökningen är baserad på den den undersökning som genomfördes 2020, men har modifierats utifrån förbundets nuvarande behov och feedback från de tidigare undersökningarna.

Läs mer här