Angående nya regler gällande producentansvar för förpackningar

2024-03-20

Gällande det nya regelverk som trädde i kraft den 1 januari 2024 angående producentansvar för förpackningar, så undersöker Sveriges Biodlares Riksförbund för närvarande vilka regler som kommer att gälla för biodlare som förpackar sin egen honung.

Läs mer här

Tufft för svenska biodlare – risk för minskat antal bin

2024-03-18

Biodlingsbranschen kämpar mot tuffa tider säger Richard Johansson, Bihälso- och utbildningsansvarig på Sveriges Biodlares Riksförbund, i en intervju med TV4 Nyheterna.

Lönsamheten har minskat samtidigt som billig importerad honung tar större marknadsandelar.

Läs mer här

Ny utbildningssatsning ska hjälpa biodlare att få friska bin

2024-03-15

Det händer mycket inom Biodlarna, särskilt på området bihälsa. Den nya bihälsoplattformen http://friskabin.se har nu lanserats. Sidan samlar evidensbaserad kunskap om bihälsoarbete, erbjuder en rådgivningsfunktion i bihälsofrågor genom samarbetet med de regionala bihälsorådgivarna och kommer framöver tillhandahålla utbildningar för biodlare i bland annat den nya bisjukdomslagstiftningen.

Läs mer här

Biodlarnas projekt inom Stödet till biodlingssektorn

”Sveriges Biodlares Riksförbund – i det följande benämnd Biodlarna- är en politiskt, religiöst och etniskt obunden ideell organisation som bygger på frivilligt, individuellt medlemskap. Biodlarna skall inom samtliga organisationsled arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning.”

Texten ovan är hämtad från våra stadgar och finns även med i den beslutade Verksamhetsplanen 2024.

Läs mer här

Glöm inte att anmäla dig som svärmfångare

Även i år vill vi få in fler svärmfångare för att göra tjänsten så heltäckande som möjligt. Man kan vara flera svärmfångare i varje postnummerområde.

Svärmtelefonen öppnar den 1 maj.

Läs mer här