Ny medlem/bli medlem

Medlemsåret är kalenderåret (1/1 -31/12). Medlemskap som registreras efter 1 oktober gäller då resten av innevarande år samt hela nästkommande år.

Den årliga medlemsavgiften framgår på den faktura du får efter att registrering skett.

Läs mer här

Information om medlemskap

Den totala medlemsavgiften varierar något beroende på vilket distrikt och vilken lokalförening du vill vara medlem i.

Avgiften är delad i tre delar – förbund, distrikt och förening.

Läs mer här

Styrelse

Förbundsstyrelsen väljs av riksförbundsmötet och är högsta beslutande organ inom Biodlarna mellan riksförbundsmötena. Styrelsen som består av 9 ledamöter (inklusive ordförande) utser kommittéer, arbetsgrupper, råd och ansvariga personer för att planera/genomföra verksamheter inom olika områden.

Läs mer här

Några vanliga biväxter

Naturen är fantastisk, eller hur. Det finns många växter och djur som man inte kan annat än fascineras av, men vad som gör det hela verkligt storslaget är det samspel som i princip allt levande är inbegripet i.

Läs mer här