Arbetsutskottet – AU

AUs uppgift är att bereda ärenden som skall föredras i styrelsen. Mötena i AU hålls normalt 1,5- 2 veckor innan ett styrelsemöte. Datum för AUs möten återfinns i Kalendern.

Monica Selling

Monica Selling, ordförande
073-845 85 15
monica.selling@biodlarna.se

Ingmar Wahlström

Ingmar Wahlström, vice ordförande
0709-92 93 30
ingmar.wahlstrom@biodlarna.se

Ledamot, Björn Dahlbäck

Björn Dahlbäck, ledamot
0760- 35 66 46
bjorn.dahlback@biodlarna.se

Jonas Eriksson, förbundschef, adjungerad

Jonas Eriksson, förbundschef, adjungerad
0142 – 48 20 01
jonas.eriksson@biodlarna.se