Arbetsutskottet – AU

AUs uppgift är att bereda ärenden som skall föredras i styrelsen. AU-mötena hålls vanligtvis 1,5- 2 veckor innan ett styrelsemöte. Datum för AUs möten återfinns i Kalendern i högerspalten på denna sida.

Björn Dahlbäck, ordförande
0760 – 35 66 46
bjorn.dahlback@biodlarna.se

Ingmar Wahlström

Ingmar Wahlström, vice ordförande
0709 – 92 93 30
ingmar.wahlstrom@biodlarna.se

Ann Elgemark
070 – 601 88 70
ann.elgemark@biodlarna.se

Anette Irebro, kanslichef, adjungerad
0142 – 48 20 03
anette.irebro@biodlarna.se