Arbetsutskottet – AU

AUs uppgift är att bereda ärenden som skall föredras i styrelsen. Mötena i AU hålls normalt 1,5- 2 veckor innan ett styrelsemöte. Datum för AUs möten återfinns i Kalendern.

Björn Dahlbäck, ordförande
0760 – 35 66 46
bjorn.dahlback@biodlarna.se

Ingmar Wahlström

Ingmar Wahlström, vice ordförande
0709 – 92 93 30
ingmar.wahlstrom@biodlarna.se

Ann Elgemark
070 – 601 88 70
ann.elgemark@biodlarna.se

Jonas Eriksson, förbundschef, adjungerad

Jonas Eriksson, förbundschef, adjungerad
0142 – 48 20 01
jonas.eriksson@biodlarna.se