Arbetsutskottet – AU

AUs uppgift är att bereda ärenden som skall föredras i styrelsen. AU-mötena hålls vanligtvis 1,5- 2 veckor innan ett styrelsemöte. Datum för AUs möten återfinns i Kalendern i högerspalten på denna sida.

Björn Dahlbäck, ordförande
0760 – 35 66 46
bjorn.dahlback@biodlarna.se

Per Lundblad, vice ordförande
072-560 15 01
per.lundblad@biodlarna.se

Carin Ström, ledamot
072-387 07 42
carin.strom@biodlarna.se

Anette Irebro, kanslichef, adjungerad
0142 – 48 20 03
anette.irebro@biodlarna.se