Fruktsäsongen hotad – bina dog av sitt eget bajs – P4 Jönköping

2018-05-15

Fruktträden kan ge en dålig skörd i år. Anledningen är att det är stor brist på bin. Det kalla vädret gjorde att de stannade inne i bikupan…

kunde flyga ut och tömma tarmen,

Läs mer här

Nytt utbrott av fruktad bisjukdom på ön

2018-05-11

TVINGAS ELDA UPP BISAMHÄLLEN Sjukdomen amerikansk yngelröta, som drabbar bisamhällen, har nu konstaterats i en ny socken på Gotland….

. Sedan torsdagen har man även konstaterat att en eller flera biodlare inom Väskinde församling drabbats av sjukdomen,

Läs mer här

Debattartikel: ”Hög tid för jordbrukarna att värna om våra bin”

DEBATTINLÄGG · ”Konventionella bönder säger nu att de måste spruta ännu mer av andra gifter och att det inte blir bättre för miljön. De…

och andra pollinerande insekter minskar i antal.

Läs mer här

Golfbanan – rena paradiset för vildbin

2018-05-10

Nybro Golfklubb har visat sig vara rena paradiset för rödlistade vilda bin. Nu ska golfbanan bli ännu trivsammare.

det upp ett märkligt sällskap på golfbanan:

– Det var ett gäng med biodlarutstyrsel och håvar,

Läs mer här

Ny smittförklaring

2018-05-09

Imorgon 10 maj träder den nya smittförklaringen med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster i kraft. Beslutet bifogas.

Det finns också publicerat på Jordbruksverkets webbplats.

Bifogat beslut som pdf: 2018-007

Läs mer här