Honungsöverskott skapar problem för svenska biodlare

2023-07-18

I flera reportage under morgonen rapporteras det om de problem som överskottet av honung skapar för svenska biodlare.

Ett överskott av honung hotar nu landets biodlare som kan tvingas att dra ner på bisamhällen eller till och med lägga ner sin verksamhet.

Läs mer här

Stöldförsök från Smålandsparkens bikupa

2023-07-10

Biodlaren Tessan Nordeman har i ett samarbete med Växjö City en bikupa intill Smålandsmuseum. Tanken är att skapa intresse för bin och biodling. Denna bikupa utsattes under förra veckan för vandalisering.

Läs mer här

BITIDNINGEN 7-8 | JULI-AUGUSTI

2023-06-25

Bin intresserar barn

I sommarens dubbelnummer av Bitidningen tittar vi extra på biodling och barn. Många barn är mycket intresserade av att utforska livet i kupan och de flitiga små krypen som lever där.

Läs mer här

Kvalitén på svensk honung stärks ytterligare

2023-06-21

Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlarna, har inför säsongen 2023 ytterligare ökat fokus på kvalitén på svensk honung genom att uppdatera Honungsbedömningsreglementet.

Honungsbedömningsreglementet är en vägledning som fastställer standarder och kriterier för att säkerställa kvalitén på svensk honung.

Läs mer här

Angående situationen på den svenska honungsmarknaden

2023-06-19

Svenska Biodlares Riksförbund (Biodlarna) tar den aktuella situationen på honungsmarknaden på allvar. Utifrån detta höll representanter från Biodlarna, Biodlings Företagarna (BF), Svenska bin och Honungsringen ett möte tidigare i våras för att diskutera situationen.

Läs mer här