Bihusesyn 2020

Dags för Bihusesyn 2020.

I Bitidningens april-nummer får du som medlem bilagan för Bihusesyn. Utseendemässigt ser Bihusesynen 2020 lite annorlunda ut. Nya bilder, uppdaterad information, men i stort sett med samma innehåll som tidigare år.

Läs mer här

Bihusesyn

Lagstiftningen och handelns krav på livsmedelsproducenterna har inneburit att olika system utarbetats för att garantera livsmedlens kvalité, t.ex. HACCP och ISO.

Inom biodlingen har ett egenkontrollsystem utvecklats som kallas Bihusesyn.

Läs mer här

Nummer 4 2020

I aprilnumret är Bihusesynen med som bilaga. Erik Österlund berättar om Biodlingsföretagarnas konferens i Sunne. Du kan läsa om Sune som är biodlare i Lappland och mycket mer.

Läs mer här

Förpacknings- och etikettregler

Med medlemskap i Biodlarna följer möjligheten att använda Biodlarnas honungsetiketter med slingan. Förutsättningen är att gällande Bihusesyn utförts och att ett godkännande från honungsbedömningskommittén på inlämnat honungsprov har noterats på ett underskrivet honungsbedömningsprotokoll som skickats in,

Läs mer här