Bihusesyn

Lagstiftningen och handelns krav på livsmedelsproducenterna har inneburit att olika system utarbetats för att garantera livsmedlens kvalité, t.ex. HACCP och ISO.

Inom biodlingen har ett egenkontrollsystem utvecklats som kallas Bihusesyn.

Läs mer här

Nummer 4 2019

Dags för Bihusesyn. Läs också om Apiscandia i Göteborg, Biodlarnas överklagan och om  Jordbruksverkets nya regler.

Läs mer här

Förpacknings- och etikettregler

Förpacknings- och etikettregler

Med medlemskap i Biodlarna följer möjligheten att använda Biodlarnas honungsetiketter med slingan. Förutsättningar är att gällande Bihusesyn utförts och att ett godkännande från honungsbedömningskommittén på inlämnat honungsprov har noterats på ett underskrivet honungsbedömningsprotokoll som skickats in,

Läs mer här

Nummer 4 2018

I Bitidningens aprilnummer finns Bihusesynen. Den är ett verktyg för att göra egenkontroll och med hjälp av den kan du kontrollera att din biodling uppfyller de viktigaste lagkraven. Serien Året i bigården fortsätter och det går också att läsa att Efsa (EUs organisation för livsmedelssäkerhet) uttalat sig om att neonikotinoider är farliga för bin.

Läs mer här