Pågående projekt

Dessa projekt genomförs av Biodlarna under 2024

Internationellt arbete
Projektledare:
Viktoria Bassani

ISO-projektet
Projektledare:
Leo de Geer

Bihälsa, samverkan
Projektledare:
Richard Johansson

Utbildningsprojekt för alla biodlare
Projektledare:
Richard Johansson

Säker honungshantering
Projektledare:
Anders Lignell

Honungslandet
Projektledare:
Sanna Ohlander

Apiscandia
Projektledare:
Jessica Appel och Hanne Uddling

Svärmtelefonen 2.0 och Svärmkartan
Projektledare:
Ann-Sofie Alfsdotter