Pågående projekt

Dessa projekt genomförs av Biodlarna under 2023

Internationellt arbete
Projektledare:
Leo de Geer
070-591 59 87
leo.degeer@biodlarna.se

ISO-projektet
Projektledare:
Leo de Geer
070-591 59 87
leo.degeer@biodlarna.se

Bihälsa, samverkan
Projektledare:
Richard Johansson
0142 – 482005
richard.johansson@biodlarna.se

Drift-uppstart parningsstationer och parningsplatser
Projektledare:
Vivianne Boman
vivianne.boman@biodlarna.se

Beskriva den svenska biodlingssektorn
Projektledare:
Monique Widingsjö
monique.widingsjo@biodlingsforetagarna.se

Honungsanalys pyralider, förstudie
Projektledare:
0142 – 48 20 07
johanna.svensson@biodlarna.se

Utbildningsprojekt för alla biodlare
Projektledare:
Richard Johansson
0142 – 482005
richard.johansson@biodlarna.se