Pågående projekt

Just nu har vi inga pågående projekt på grund av ändrad ansökningsperiod.

Fr.o.m. år 2023 är verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2023 och ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 31 januari 2023.