Blanketter i excelformat

Ansökan om Hedersutmärkelse se även Bestämmelser angående hedersutmärkelser och förtjänsttecken (rev.210121)

Ansökan HF-fonden

Ansökan BV

Ansökan Göte Palmblads stipendiefond

Ansökan Georg Gustavssons fond

Beställning av medlemslista
I lokalföreningarna finns oftast en person som är ansvarig för inloggning till medlemsregistret och kan plocka ut aktuella listor.

Läs mer här

Kommittén för kvalitetsfrågor

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i kommittén.

Önskar ni kontakt med någon i kommittén, skicka gärna ett mail eller alternativt ta en kontakt på telefon.

Sammankallande:
Ingmar Wahlström
0709-92 93 30
ingmar.wahlstrom@biodlarna.se

Ledamöter:
Anders Lignell
0706-202357
anders.p.lignell@gmail.com

Elisabeth Wilhelmsson
rosellplast.ab@telia.com

Per Lundblad
072-560 15 01
per.lundblad@biodlarna.se

Adjungerade:

Anette Irebro,

Läs mer här

Blanketter i PDF-format

För att kunna läsa PDF-filer behöver du en PDF-läsare. En av de vanligaste läsarna är Adobe Acrobat Reader. Den är kostnadsfri och går att hämta ner här: https://acrobat.adobe.com/se/sv/acrobat/pdf-reader.html

Har du problem med PDF-filer –

Läs mer här