Blanketter i excelformat

Ansökan om Biodlarnas förtjänsttecken se även Bestämmelser ang förtjänsttecken antagna vid RFM 2013

Ansökan HF-fonden

Ansökan BV

Ansökan Göte Palmblads stipendiefond

Ansökan Georg Gustavssons fond

Beställning av medlemslista
I lokalföreningarna finns oftast en person som är ansvarig för inloggning till medlemsregistret och kan plocka ut aktuella listor.

Läs mer här

Kommittén för kvalitetsfrågor

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i kommittén.

Sammankallande: Ingmar Wahlström

Ledamöter: Anders Lignell, Elisabeth Wilhelmsson

Adjungerade: Jonas Eriksson, Maj-Britt-Järnvall, Lennart Johansson

 

Läs mer här

Stadgar och styrande dokument

Stadgar

Biodlarnas stadgar antagna vid Riksförbundsmöte i Norrköping 141011, reviderade efter beslut vid RFM 2019

(I stadgarna står bland annat om medlemskap, motioner, riksförbundsmöte, distrikt, föreningar, årsmöte, kallelse och rösträtt.)

Tillämpningsföreskrifter stadgar

Brytdatum föreningar och distrikt

Riktlinjer för valberedningen

Riktlinjer för tillsättande av nomineringsgrupp för val av kommande valberedning

 

Läs mer här

Blanketter i PDF-format

SKRIVBARA PDF-FILER.

För att kunna använda PDF:er behöver du ladda ned Cute PDF (gratis)

http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp samt även Free GPL Ghostscript.
När du har fyllt i blanketten väljer du skriv ut,

Läs mer här