Biprodukter – Kvalitet

Gruppen har inom de ramar förbundsstyrelsen fastställer ansvar för information, utbildning, materialframställning och projekt avseende kvalitetsfrågor i vid bemärkelse. Målsättningen med arbetet är att profilera och marknadsföra den svenska biodlingens produkter för god hygien och hög kvalité.

Läs mer här

Öppettider & information

Kansliets öppettider

Kansliet är bemannat tisdagar och torsdagar kl. 08.00 – 16.00
Lunchstängt kl. 12.00 – 13.00

Vid besök övriga dagar, vänligen ring innan.

Vår växel har öppet alla vardagar kl.

Läs mer här

Annonsera i Bitidningen

Vill du nå Sveriges biodlare med annonser gör du det genom Bitidningen, som når våra drygt 16 000 medlemmar varje månad. Du når ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. Alla befolkningsgrupper är representerade.

Läs mer här

Biodlingens Vänner

Ändamål

Biodlingens Vänner är en fond inom Sveriges Biodlares Riksförbund – Biodlarna med syfte att stimulera och stödja utvecklingen av svensk biodling. Fondens uppbyggnad och påfyllnad av medel kommer bl a från marknadsföringsinsatser och gåvor,

Läs mer här

Vårt uppdrag och historia

Uppdrag

Kort kan man sammanfatta Biodlarnas uppgift i två delar
a) att göra det som är bra för biodlarna
b) att göra det som är bra för biodlingen

a) Den första punkten i vårt uppdrag finns beskrivet i huvudrubriken Medlemsservice.

Läs mer här