Kommittén för näringsbiodling

Vad gör kommittén
Ansvarar för att stimulera utveckling av biodlingen som näring så att den kan vara en lönsam sysselsättning på del- eller heltid.

Arbetar för att fler ska bli näringsverksamma biodlare med god lönsamhet,

Läs mer här

Öppettider & information

Kansliets öppettider

Kansliet är bemannat tisdagar och torsdagar kl. 08.00 – 16.00
Lunchstängt kl. 12.00 – 13.00

Vid besök övriga dagar, vänligen ring innan.

Vår växel har öppet måndag –

Läs mer här

Annonsera i Bitidningen

Vill du nå Sveriges biodlare med annonser gör du det genom Bitidningen, som når våra drygt 16 000 medlemmar varje månad. Du når ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. Alla befolkningsgrupper är representerade.

Läs mer här

Biodlingens Vänner

Ändamål

Biodlingens Vänner är en fond inom Sveriges Biodlares Riksförbund – Biodlarna, vars syfte är att stimulera och stödja utvecklingen av svensk biodling. Fondens medel kommer bland annat från marknadsföringsinsatser och gåvor,

Läs mer här