Betalnings- och leveransvillkor

BIBUTIKEN ADMINISTRERAS AV

Sveriges Biodlares Riksförbund, org.nr: 823000-1391.
Internet: www.biodlarna.se
E-post: info@biodlarna.se
Telefon: 0142 – 48 20 00 (måndag – torsdag kl 8.00 – 16.00 samt fredag kl 8.00 –

Läs mer här

Kommittén för näringsbiodling

Vad gör kommittén
Ansvarar för att stimulera utveckling av biodlingen som näring så att den kan vara en lönsam sysselsättning på del- eller heltid.

Arbetar för att fler ska bli näringsverksamma biodlare med god lönsamhet,

Läs mer här