Myndigheter

Biodlingen påverkas av en rad lagar, förordningar och föreskrifter. Det samlade begreppet för dessa olika sorters regler är författningar.

En lag är beslutad av riksdagen. Den har ofta karaktären av ”ramlag”, Läs mer här

Fakta om biodling

Jordbruksverket publicerade år 2001 en rapport Biodlingsnäringens förutsättning som sammanfattar biodlingens plats i samhället vid slutet av 90-talet. Rapporten behandlar utförligt honungskonsumtionen och -produktionen samt biodlingens betydelse för pollinering och bevarande av biologisk mångfald.

Läs mer här

Personal/kontakt

Kontakta oss

Allmänna frågor:  info@biodlarna.se

Medlemsfrågor, utebliven tidning etc: medlem@biodlarna.se

Frågor gällande Bitidningen: bitidningen@biodlarna.se

Fakturafrågor:  ekonomi@biodlarna.se

Frågor gällande Bibutiken: bibutiken@biodlarna.se

Läs mer här