Honungsbedömningsreglemente

Nedan finner ni de dokument som behövs inför en honungsbedömning.

Både föreningar och medlemmar kan få sin honung bedömd och vid godkänd honungsbedömning ha möjlighet att beställa biodlarnas etiketter.

Honungsbedömningsreglemente 2024

Bedömningskort 2024

Bedömningskort 2024 (ifyllbart)

Bedömningsprotokoll 2024

Bedömningsprotokoll 2024 ifyllbar
Tänk på att spara ner honungsbedömningsprotokollet som en fil i din dator efter att du har fyllt i den. Därefter kan du maila den till bedomning@biodlarna.se.

Färgskala

Färgskala A3

Förpacknings- och etikettregler