Honungsbedömningsreglemente 2.0

Honungsbedömningsreglemente 2020

Honungsbedömningskort 2020 – Medlem
Fyll i det nedladdade dokumentet och spara på datorn innan du mejlar.

Honungsbedömningskort 2020 – Lokalförening
Fyll i det nedladdade dokumentet och spara på datorn innan du mejlar.

Bedömningsprotokoll 2020
Fyll i det nedladdade dokumentet och spara på datorn innan du mejlar.

Färgskalor

Kvalitetsintyg

Förpacknings- och etikettregler

Presentation Honungsbedömningsreglemente

Honungsbedömningsfilm från Jönköping