Honungsbedömningsreglemente

Nedan finner ni de dokument som behövs inför en honungsbedömning.

Både föreningar och medlemmar kan få sin honung bedömd och vid godkänd honungsbedömning ha möjlighet att beställa biodlarnas etiketter.

Honungsbedömningsreglemente 2023

Bedömningskort 2023

Bedömningskort 2023 (ifyllbart)

Bedömningsprotokoll 2023

Bedömningsprotokoll 2023 (ifyllbar)
Tänk på att spara ner honungsbedömningsprotokollet som en fil i din dator efter att du har fyllt i den. Därefter kan du maila den till bedomning@biodlarna.se.

Färgskala 2023

Färgskala A3 2023

Förpacknings- och etikettregler