Honungsbedömningsreglemente 2.0

Honungsbedömningsreglemente

Honungsbedömningskort 2021 – Medlem
Fyll i det nedladdade dokumentet och spara på datorn innan du mejlar.

Honungsbedömningskort 2021 – Lokalförening
Fyll i det nedladdade dokumentet och spara på datorn innan du mejlar.

Bedömningsprotokoll
Fyll i det nedladdade dokumentet och spara på datorn innan du mejlar.

Färgskalor

Kvalitetsintyg

Förpacknings- och etikettregler

Presentation Honungsbedömningsreglemente

Honungsbedömningsfilm från Jönköping