Stor oro inför sommaren – så gick det för våra bin

2017-10-22

Bristen på vilda bin och andra pollinerande insekter har länge varit ett omtalat ämne i Sverige. Samtidigt kommer alarmerande uppgifter om…

sak är tydlig: det svenska odlingslandskapet är inte optimalt för honungsproduktion.

Läs mer här

Förfalskade vaxmellanväggar

2017-10-19

Ett parti vax med höga halter av paraffin har sålts till svenska biodlare.
Företaget som sålt mellanväggarna är Bikupa.eu.
De biodlare som köpt av partiet skulle ha kontaktats av företaget men det har inte gjorts varför Biodlarna går ut med informationen.

Läs mer här

Slarviga biodlare kan bidra till bisamhällens död

2017-10-13

Varför dör så många bisamhällen? Varroakvalster och miljögifter framhålls ofta, men nu pekar en ny studie också ut slarviga biodlare.

främst drabba biodlare som inte har tillräcklig utbildning.

Läs mer här

RNA prövas som metod att bekämpa varroakvalster

2017-10-12

Företaget Monsanto gör fältförsök i Nordamerika där man bekämpar varroakvalstret med RNA i stället för traditionella bekämpningsmedel, rapporterar  Vetenskapsradion.

Varroakvalstret bedöms av forskare som det största hotet mot världens honungsbin.

Läs mer här

Lista: Här är växterna och djuren som vi vill vara utan

En invasiv art är en främmande växt eller ett djur som vanligtvis inte finns i landet, men som fått hjälp av människan att till sig till…

med dödlig utgång.

Läs mer här