Nummer 6 2020

2020-05-26

Hur ska vi kunna träffas och ha möten i tider av Corona? I flera artiklar får du tips på hur ni kan mötas både vid Bigården och digitala möten. Marcus Adolfsson –

Läs mer här

Nummer 5 2020

2020-04-29

Maj-numret av Bitidningen har extra många sidor för läsning nu när vi inte har samma möjlighet att träffas. Här kan du läsa om Andelsbiodling, amerikansk yngelröta, digitalt bisamhälle och mycket mer.

Läs mer här

Nummer 4 2020

2020-03-25

I aprilnumret är Bihusesynen med som bilaga. Erik Österlund berättar om Biodlingsföretagarnas konferens i Sunne. Du kan läsa om Sune som är biodlare i Lappland och mycket mer.

Läs mer här

Nummer 3 2020

2020-03-09

Ny bok – Binära upplevelser. Träff för avelsintresserade. Året i bigården, och mycket mer.

Läs mer här

Nummer 1-2 2020

2019-12-22

I årets första nummer kan du läsa om den nya honungsbedömningen. Du får också läsa Marcus Adolfssons första text som skribent för Året i bigården.

Läs mer här