Nummer 9 2019

2019-08-26

I Bitidningens septembernummer hittar du läsning om biodling i Västerbotten, bihälsa-amerikansk yngelröta, året i Bigården, bilder från biets dag i Julita,  och mycket mer.

Läs mer här

Nummer 7-8 2019

2019-06-26

Med nummer 7-8 av Bitidningen önskas alla medlemmar i Biodlarna en riktigt skön sommar!

Läs mer här

Nummer 6 2019

2019-05-27

Läs om Svensk honungsförädling som firar 50 år.  I Året i bigården berättar Karina bland annat om hur hon gör sin ymp. I detta nummer av Bitidningen berättar vi  också vilket kak-bidrag som korades till Biodlarnas jubileums-kaka.

Läs mer här

Nummer 5 2019

2019-04-29

I detta nummer kan du läsa om biodling i staden, riksförbundsmötet 2019 i Linköping, årsrapporten och mycket mer.

Läs mer här

Nummer 3 2019

2019-02-25

I mars-numret kan du läsa om 100-årige John som firar 80 år som biodlare.  Karina Tomtlund är årets skribent för ”Året i bigården”. Biodlarna har överklagat Kemikalieinspektionens beslut om att ge nöddispens och tillåta besprutning med nikotinoider.

Läs mer här