Bina – universums gunstlingar

2019-09-28

När artbeståndet tunnas ut är mörka tider å färde. Men en förundran inför den lilla världen ger kraft att stå upp för den stora men sårbara…

vet spridningen ingen hejd.

Läs mer här

Köp din honung lokalt

2019-09-26

Snart går bina till vintervila. Biodlarna passar därför på att summera skörden för honung i Sverige 2019.
Den har varit ovanligt skiftande. På vissa orter har honungen flödat och i andra bigårdar har mängden honung som bina producerat varit betydligt mindre.

Läs mer här

Hans bisyssla har växt till företag

2019-09-21

Gazmir Iljazi har 80-talet bikupor runt om Landskrona.

, blir det kaos i kupan.
Man måste också hålla koll så att inte varroakvalstret får fäste. Det är en parasit som suger blod från biets rygg
Hämtat från: Hans bisyssla har växt till företag

Läs mer här

Omfattande fusk med honung avslöjat i internationell tävling

2019-09-20

Nära hälften av alla honungsbidrag i årets upplaga av tävlingen World Beekeeping Awards underkändes i den kemiska analysen och gick inte…

men används i andra delar av världen för att behandla bakterieangrepp på bisamhällen.

Läs mer här

Välkommen till biodlingskonferens i Härnösand 6/10

2019-09-16

Söndagen den 6 oktober 2019 är alla välkomna till Biodlingskonferens i Härnösand. Främst riktar sig konferensen till biodlare som har minst ett par års erfarenhet.
Anmälan: Senast torsdagen 26 sep till bivnorrland@gmail.com.

Läs mer här