Bifarliga frön stoppas

2019-02-27

Mark- och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens beslut att tillåta sockerbetsodlare använda frön som behandlats med ett förbjudet…

, som överklagades av bland annat Naturskyddsföreningen och Sveriges Biodlares Riksförbund.
Imidakloprid är farligt för pollinerande
Hämtat från: Bifarliga frön stoppas

Läs mer här

Projekt om bin och neonikotinoider levererar nya resultat

Ett unikt samarbetsprojekt visade redan 2015 att honungsbisamhällen inte påverkas mätbart av växtskyddsmedel av typen neonikotinoider som…

med länsstyrelsen i Skåne, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, Sveriges Biodlares Riksförbund,

Läs mer här

Många vill bli biodlare

-Många vill bli biodlare. Så många att vi fått starta upp ännu fler kurstillfällen än vi hade planerat, runt om i våra distrikt och föreningar, berättar Lennart Johansson, utbildningsansvarig för Biodlarna.

Läs mer här

Poshbee: Nytt EU-projekt om bin

2019-02-26

Forskning omfattar de tre viktigaste växtskyddsmedelskategorierna: insekts-, svamp- och ogräsmedel och genomförs genom övervakning, forskning, teknisk utveckling och modellering. Detta gäller alla bin, inte bara honungsbin.

Projektet fokuserar på två insektspollinerade och biattraktiva grödor,

Läs mer här

Honungsbiet – ingen bisak i kulturhistorien

2019-02-25

Långt innan människan tämjde hästar och får höll hon sig med bin. DN Kulturs egen biskötare Torbjörn Ivarsson träffar Lotte Möller, aktuell…

strikt rektangulära ramar, för biodlarens bekvämlighet och för de större honungsskördarna.

Läs mer här