Bismitta sprider sig – biodlarnas ersättning minimal

2019-05-19

Den smittsamma bi-sjukdomen amerikansk yngelröta sprider sig i Mellansverige. Yngelrötan har på kort tid upptäckts i Enköping, Köping,…

innebär att ett drabbat bisamhälle oftast dör ut. Drastiska åtgärder måste ske så snart smittan upptäckts och bisamhällena bränns för att
Hämtat från: Bismitta sprider sig – biodlarnas ersättning minimal

Läs mer här

Viktig forskning kring bin

2019-05-16

Biet är en viktig del av naturen och nu ska forskare kartlägga nordiska bin och deras egenskaper.

pågå under flera år. I forskningen kommer binas flyglängd, flygaktivitet och honungsskörd studeras.

Läs mer här

”Honung är bra för mycket”

Många planerar att som pensionär skaffa en sysselsättning. För Hans Lundells del kom framtidsplanerna för pensionärslivet långt mycket…

gör stort väsen av sig. De tiotusentals och åter tiotusentals bin som bor bisamhällena,

Läs mer här

Så ett frö på Världsbidagen

2019-05-14

Den 20 maj firas den internationella bidagen, världsbidagen.
-Fira gärna denna dagen med oss Biodlare.  Så ett frö, både hos vänner och i rabatten, säger Monica Selling, ordförande Biodlarna.

 

Läs mer här

20 maj – Världsbidagen

2019-05-13

EU och FN kom gemensamt överens om att det behövs en dag för att uppmärksamma bina, se hur viktiga de är och göra något åt att de snabbt minskar i antal.

Läs mer här