”Neonikotinoider skadar inte bin”

2019-02-24

Det vore mycket allvarligt om de pollinerande insekterna dog ut, men fältförsök har visat att neonikotinoider använda på rätt sätt inte…

av olika parasiter.

Allt detta är ingen nyhet för entomologer eller biodlare.

Läs mer här

Protester mot bekämpningsmedel

2019-02-18

Kemikalieinspektionens beslut att ge dispens för användning av ett förbjudet insektsbekämpningsmedel har väckt protester från flera håll….

, SNF:s generalsekreterare.
Hon får medhåll av biodlare som i förra veckan i en debattartikel i Svenska Dagbladet skrev att binas överlevnad
Hämtat från: Protester mot bekämpningsmedel

Läs mer här

Björn Wiman: Vad gör Stefan Löfven i dag för att säkra honungsbinas surr?

2019-02-16

Det är inte som enskilda individer vi kan lösa den kommande massdöden bland insekter. I stället måste ansvar utkrävas från högsta politiska…

död den utlösande orsaken till en civilisationskollaps.

Läs mer här

Därför överklagar Biodlarna Kemikalieinspektionens beslut

2019-02-14

Kemikalieinspektionens beslut att delvis tillåta bekämpningsmedel som innehåller det omdiskuterade ämnet neonikotinoid överklagas nu av…

medlet misstänks orsaka bidöd.

Nu överklagas beslutet av Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna).

Läs mer här

Biodlarna överklagar Kemikalieinspektionens beslut

2019-02-13

-Att Kemikalieinspektionen tillåter giftet neonikotinoider som är skadligt för bin och andra
pollinatörer är oacceptabelt, därför har vi nu överklagat Kemikalieinspektions beslut, säger Biodlarnas förbundsordförande Monica Selling.

I förra veckan blev det känt att Kemikalieinspektionen gett betesodlare en så kallad nöddispens att
bespruta sina grödor med Gaucho WS 70.

Läs mer här