Svärmning

Var beredd på svärmning

Få saker inom biodlingen kan fascinera oss så mycket som binas svärmning. Vid ett flertal tillfällen har jag fått uppleva när en svärm ger sig iväg medans jag är i bigården. Plötsligt fylls hela luften med bin och ett öronbedövande surr uppstår. En stund senare formerar sig en klump med bin i ett träd en bit bort. En mer annorlunda svärmupplevelse hade jag förra sommaren. I värmen hade jag tagit min tillflykt till hängmattan i skuggan under äppelträdet. Efter att ha slumrat till en stund vaknar jag av ett väldigt surr och en svärm slår sig ner ett par meter ovanför mitt huvud. Något överrumplande även för en erfaren biodlare men de gick lätt att fånga in och resultatet blev en fin liten avläggare i trädgården där hemma.

Hur fascinerande en svärm än må vara så utgör det ofta bekymmer, oro och ekonomisk förlust för oss biodlare. Svärmar kan också sprida sjukdomar och vara till obehag för andra. Vi vill därför förhindra att bina svärmar trots att detta ju är ett naturligt beteende hos bisamhället. Svärmning är ett hett diskussionsämne hos biodlarna och utgör för de flesta en utmaning i skötseln av bina. Många värdefulla tips går dock ofta att få av erfarna biodlare ute i våra föreningar.

De faktorer som främst påverkar binas svärmning är mängden yngel och bin i förhållande till deras utrymme, drottningens feromonutsöndring och biodlarens skötsel av samhället.

Kontrollen av svärmning kan delas in i två delar: Förebyggande åtgärder och akuta åtgärder.

De förebyggande åtgärderna går ut på att få bina att inte börja bygga svärmceller. En viktig åtgärd för att uppnå detta är att i tid ge plats för yngel och honung. Drottningen behöver plats att lägga många ägg på våren och du kan behöva flytta bort ramar med foder och pollen för att erbjuda henne mer utrymme. Att ersätta gamla mörka ramar med nya mellanväggar är bra och stimulerar aktivitet i yngelrummet. Se dock upp med var du placerar ramarna. Ramar som placeras rakt ovanför ynglet kan uppfattas av bina som ett bra ställe för matförvaring och kan snabbt fyllas med nektar istället för med ägg från drottningen som det var tänkt. Nya ramar kan också placeras bredvid befintliga yngelramar och fungera som expansionsmöjlighet för ynglet. När bisamhället vuxit till sig och sommarvärmen nått oss kan utrymmet utökas mer offensivt genom så kallad checkerboarding vilket har en mycket bra svärmförhindrande effekt. Skattlådor måste ställas på plats innan nektardraget tar fart, bina ska inte behöva börja fylla nektar i tomma yngelramar om du vill minimera samhällets svärmrisk.

Ibland kan det vara bra att locka upp bina i den första skattlådan, en ram med honung där celltäckningen rispats sönder med kupkniven kan flyttas upp från yngelrummet till skattlådan. Detta får bina att vandra upp för att städa undan den kladdiga honungen och etablering av första skattlådan går då oftast fortare. En annan viktig svärmförebyggande åtgärd är regelbundna drottningbyten. Med en ny 1-årig drottning eliminerar vi svärmtendensen och de 2-åriga damerna brukar inte ge sig av innan midsommar om de har goda svärmtröga anlag. Man hinner då odla nya och byta ut den gamla drottningen innan de vill svärma. Ju äldre drottning samhället har ju naturligare för bisamhället att svärmlusten väcks och att de börjar dra fram nya drottningar själva.

Delning av samhället kan antingen göras som en förebyggande åtgärd eller som en akut åtgärd när svärmceller upptäckts. Som svärmförebyggande åtgärd görs delningen helt enkelt i form av att vi gör en avläggare (egentligen en konstgjord svärm). I det flesta varianter följer den gamla drottningen med avläggaren eller byts ut. Ursprungssamhället bör då få en ny drottning eller en kläckfärdig cell fortast möjligt när dessa finns tillgängliga.

Bina påbörjar naturligt byggandet av små drottningceller under sin vårexpansion, kanske tränar de inför vad som komma skall. Men det är först när cellen bestiftas med ett ägg som vi kan vara säkra på att svärmning är på gång i samhället. För att upptäcka svärmceller behöver bisamhällen med en låda som yngelrum ofta gås igenom ram för ram. De flesta biodlare har två lådor som yngelrum och ett tips är då att lyfta upp den översta yngellådan på högkant och titta på ramarnas underlister. Bina bygger gärna svärmcellerna mellan de två lådorna.

När du hittar svärmceller i samhället behöver du agera för att förhindra att samhället svärmar. Om du har bestämt dig för att dela samhället som en akut åtgärd för att förhindra svärmningen finns några saker att tänka på. Det är lätt att bli stressad och börja riva svärmcellerna direkt, men först måste vi få klart för oss att samhället inte redan har svärmat och att det inte redan går en ungdrottning i samhället. När du hittat drottningen kan du börja riva alla svärmcellerna, var noga så du inte missar någon. Ibland har bina placerat cellerna på kluriga ställen och det kan vara svårt att se om det är mycket bin på ramarna. När svärmcellerna tagits bort behöver du göra en svärmförhindrande åtgärd annars kommer samhället dra fram nya svärmceller direkt igen. Uppfinningsrika biodlare har genom åren kommit på många olika varianter och kombinationer av åtgärder för att stoppa bisamhället från att svärma.

Svärmförhindring kan ske på tre olika grundsätt genom att:
Göra bisamhället drottninglöst, därefter riva svärmcellerna och sedan tillsätta en ny drottning eller kläckfärdig drottningcell.

Avlägsna yngelramar- Bisamhället kan delas eller minskas ner genom att ett antal yngelramar plockas bort, samhället försvagas och svärmlusten sjunker. Svärmceller rivs. Denna åtgärd påverkar honungsskörden från samhället men de flesta tycker nog att det är bättre än att förlora halva samhället i en svärm.

Separera yngel och drottning- samhället manipuleras med hjälp av Demaree-metoden, Snelgrove-brädan eller av biodlaren annan skapad obalans i samhället. Hur dessa metoder fungerar kan du läsa mer om på sidan svärmförbyggande åtgärder.

Ibland hamnar vi i en klurig situation där vi inte riktigt vet om samhället har svärmat eller inte. Vi ser inget öppet yngel och det verkar vara mindre bin i samhället än normalt. Går den gamla drottningen kvar eller har hon dragit iväg med svärmen? Det kan vara mycket svårt att hitta den gamla drottningen, hon har sedan en tid förberett sig på att flyga iväg med resten av svärmen och är strax innan svärmningen mindre än normalt och gömmer sig ofta i kupans nedre delar. Här är det såklart en stor fördel om hon har en färgmarkering som lättare avslöjar henne. Om du inte hittar drottningen kanske du kan hitta ägg i stället som bekräftar att hon finns kvar. Detta är dock inte heller helt säkert då hon ju kan ha lagt äggen för tre dagar sedan och därefter gett sig av. Ibland går det inte att vara helt säker och jag brukar då dela samhället, riva svärmcellerna, avvakta några dagar och sedan sätta till en ram med ägg/spätt yngel. Drar samhällena upp drottningceller är de viselösa och behöver nya drottningar. Drar de inte fram några celler går antingen den gamla drottningen eller en ny ungdrottning kvar som förhoppningsvis börjar lägga ägg inom ett par veckor.

Mina tips för att undvika svärmning

Ge tidigt tillräckligt med plats för yngel och honung i samhället.

Utjämna bigården genom att plocka bort yngelramar från samhällen som tidigt är mycket starka och som utgör större risk för att svärma. Använd ramarna till att stärka upp svagare samhällen istället.

Gör avläggare. Om du inte vill utöka antalet bisamhällen slår du ihop avläggaren med modersamhället igen innan invintringen.

Byt drottningen innan hon blir för gammal.

Avla på svärmtröga bin.

Gör en extra svärmkontroll i början av sommaren om vädret varit kallt och nektardraget varit dåligt.

Ibland hittar man bara en eller ett par drottningceller mitt på yngelkakan, du kan då vara lugn, det betyder oftast att ett stilla byte är på gång och samhället vill byta drottningen utan att svärma.

Richard Johansson, utvecklare inom utbildning och bihälsa.