Instruktionsfilmer om biodling

Tips och trix i biodlingen – Filmer om stort och smått 

Klicka på länkarna så hittar du instruktionsfilmerna som gjorts inom projekten KOMPIS (Studieförbundet Vuxenskolan och SBR) och Lönsam Binäring (LRF).

 


Utbildningsfilm året i bigården

Utbildningsfilmen är framtagen av Sveriges Biodlares Riksförbund under 2020-2021. Filmen är uppbyggd på 12 avsnitt där vi tar upp viktiga moment som sker i bigården under ett år. Utöver det går vi även igenom lite grundläggande utrustning.

Klicka här för att se filmerna


 

Drottningsodling Rödeby del 1
Drottningsodling Rödeby del 2
Avläggare på dubbelbotten
Avtäckning och slungning
Slunglinje
Paralell radialslunga
Skattning med biblås i Västragötaland
Utjämning på hösten
Martin Nehman, Yxkullsund
Paketbin del 1
Paketbin del 2
Sorthonung
Toppavläggare i svärmförhindringssyfte
Flyttningshjälpmedel
Robert Amann biodlare i Undenäs
Flyttning med kompaktlastare
Lars Höglund Stigsjö
Lars Höglund om placering av bigårdar och transporter
Fem avläggare från ett modersamhälle del 1
Fem avläggare från ett modersamhälle del 2
Fem avläggare från ett modersamhälle del 3
Flyttning med kompaktlastare
Pollineringsupprag på höstraps
Stig Hanssons slungrum
Tre skötselmoment samtidigt del 1
Tre skötselmoment samtidigt del 2
Tre skötselmoment samtidigt del 3
Flusterbräda
Stig Svenssons biodling del 1
Stig Svenssons biodling del 2
Samhälle för kläckning och förvaring av ungdrottningar
Kuppallar
Skattning med biblås i Södermanland
Extra Ventilation i skattlådan
Kupvåg
Långbänk för drottningodling
Stig Svenssons slungrum

Andra filmer från Youtube

Skattning med bitömmarebotten Del 1
Skattning med bitömmarebotten Del 2
Ympning av honung
Utsot- orsaker och åtgärder
Bikupa-typer av bikupor
Huddingekupan
Var ska kupan stå
Spika ramar med ramform
Biodling genomgång av samhälle med ny drottning
Hur blir honung till
Invintring – Praktisk lektion 
Rammått / Ramformat