Pollinering

Här finns det studiematerial om pollineringsuppdrag. Det finns ett långt bildspel som riktar sig till biodlare och ett kortare bildspel som riktar sig till växtodlare.

Det finns även andra material om pollinering:

Värdet av honungsbins pollinering av grödor i Sverige

Sälgen behövs

Gynna humlorna på gården

Öka skörden med honungsbin och jordhumlor

Rebecka Hovenbergs information hur Linköpings kommun arbetar med pollinering.

 

Du kan läsa mer om olika pollineringstjänster på danska biodlarnas hemsida.