Ekonomi för biodlare

LRF:s projekt Lönsam Binäring har tagit fram
• Mallar för affärsplaner
• Excel-ark för kalkyler där biodlaren kan fylla i sina egna siffror

Vi tror det kan vara användbart för den biodlare som vill analysera sin ekonomi eller står i begrepp att utöka sin biodling.

Båda materialen finns i två versioner. Den större versionen är främst tänkt för dem som har för avsikt att driva biodling som huvudsaklig inkomstkälla, medan de mindre versionerna är tänkta för dem som ska ha fritids- eller deltidsföretag.

Så skriver du en affärsplan
Så skriver du en mindre affärsplan

Kalkylblad biodling
Kalkylblad mindre biodling
Kalkylblad mindre biodling för exel 2007
Materialkalkyl