Frågor och Svar – FAQ

Här kan du hitta svaret på de vanligaste frågorna om bin och biodling. Vi har kategoriserat upp frågorna i olika delar beroende på frågans karaktär. Klicka på frågan du vill veta svaret på.

Allmänna frågor

Det sitter en bisvärm på min tomt. Vad gör jag?

Det verkar bo bin i min skorsten vem vänder jag mig till?

Det finns mängder av bin i och kring min swimmingpool, vad gör jag?

Bli biodlare

Jag vill bli biodlare, vart vänder jag mig?

Jag är sugen på att skaffa bin enbart för att de är nyttiga bidrar till pollinering av blommor mm men är inte intresserad av honung, är det en bra idé?

Finns det bin som är mindre aggressiva än andra?

Hur långt ifrån grannarna bör man placera en bikupa?

Behöver jag tillstånd av mina grannar för att ställa ett bisamhälle på min tomt?

Medlemsfrågor

Hur ser medlemsåret ut?

Hur mycket kostar ett medlemskap i Biodlarna?

Vad ingår i mitt medlemskap hos Biodlarna?

Etiketter

Hur källsorterar jag etiketterna och appliceringspappret som blir kvar efter att jag plockat bort etiketten?

Försäkringar

Lokalföreningen äger en egen Klubbstuga. Ett elfel i en kaffebryggare gör att brand uppstår och huset brinner ner. Vad händer försäkringsmässigt?

Lokalföreningen hyr ett rum av hembygdsföreningen i ett hus som hembygdsföreningen i sin tur hyr av kommunen. Ett elfel i en kaffebryggare gör att brand uppstår och huset brinner ner. Vad händer försäkringsmässigt?

Vi kan även tänka oss att tredje person passerar föreningsbigården utan att delta i någon aktivitet och ändå blir stucken. Kan det vara aktuelltmed någon ansvarsförsäkring?

Ulla, medlem i biodlarna är i föreningsbigården. Hon får ett bistick och reagerar med allergisk chock och får åka till sjukhuset. Ulla kommer att få ha beredskap med sprutor i fortsättningen för att kunna vara nära bisamhällen. Vad kan hända försäkringsmässigt?

Lokalföreningen har nybörjarkurs i bigården. I det här fallet är det inget krav att lösa medlemskap för att gå kursen. En kursdeltagare får ett bistick och reagerar på det sätt som Ulla gjorde i föregående scenario. En annan kursdeltagare snavar i en trappa och bryter ett ben. Vad kan hända försäkringsmässigt?

I scenariot om Ulla ovan tänker vi oss att det inte är hon utan hennes kompis Pia, nyfiken på biodling, som får bisticket med motsvarande komplikationer. Pia är inte medlem i Biodlarna. Vad kan hända försäkringsmässigt?

Vi kan tänka oss att bisticken på Ulla eller Pia inte skedde i föreningsbigården utan i Ullas egen bigård. Vad blir skillnaden?

 

 

 

 


 

Allmänna frågor

 

Det sitter en bisvärm på min tomt. Vad gör jag?

Försäkra dig först om att det verkligen är honungsbin. Är det honungsbin eller om du känner dig osäker, ring vår Svärmtelefon på telefonnummer 0766-86 07 01.

Läs mer om svärmtelefonen här. Vad som är viktigt att veta är att det är i regel ganska bråttom. Svärmen sitter i en klunga en ganska begränsad tid, om man väntar för länge så ger den sig av igen och då kommer den att bosätta sig på ett ställe som den själv valt ut, detta kan vara t ex en skorsten eller ett ihåligt träd. Om det gått så långt att svärmen har krupit in någonstans så är det oftast inte någon idé att kontakta en biodlare. För att biodlaren ska kunna ta svärmen måste den hänga som en klase.

Upp till toppen av sidan

Det verkar bo bin i min skorsten vem vänder jag mig till?
När ett bisamhälle bosatt sig i en skorsten är det tyvärr läge att kontakta ett företag som är specialiserat på skadedjursbekämpning.

Upp till toppen av sidan

Det finns mängder av bin i och kring min swimmingpool, vad gör jag?
Du har troligtvis en biodlare i närheten, kanske vet du redan vem det är? Bina samlar inte bara nektar och pollen utan hämtar också mycket vatten. Prata med biodlaren och be denne att ordna så att bina kan hämta vatten närmare kupan. Det kan dock vara svårt att styra var bina hämtar sitt vatten om de redan hittat ett bra ställe, men man kan förebygga att det händer igen nästa år. Bin som är ute och samlar vatten är inte aggressiva, så man behöver inte vara rädd för att de ska attackera, men olyckan kan alltid vara framme att man råkar klämma ett bi och då kan man få ett stick.

Upp till toppen av sidan

 


 

Bli biodlare

 

Jag vill bli biodlare, vart vänder jag mig?
Vänd dig till din lokala biodlarförening, du hittar uppgifter om närmaste förening här på hemsidan. Ofta anordnar föreningen biodlingskurser eller kan rekommendera någon kurs på lagom avstånd.

Upp till toppen av sidan

 

Jag är sugen på att skaffa bin enbart för att de är nyttiga bidrar till pollinering av blommor mm men är inte intresserad av honung, är det en bra idé?
Vad roligt att du är intresserad av bin. Det är dock ett stort engagemang och väldigt mycket arbete som krävs om man ska vara biodlare. Om du inte alls är intresserad av honung så är förslaget att du istället skapar förutsättningar för att vilda bin och humlor ska kunna bosätta sig på din tomt. Det finns en massa bilder på bostäder för vildbin som man kan söka efter på internet. Det går också att köpa färdiga vildbiholkar att sätta upp.

Upp till toppen av sidan

 

Finns det bin som är mindre aggressiva än andra?
För att få snälla lätthanterliga bin så krävs oftast ett aktivt avelsarbete, om man avlar på ett trevligt temperament så blir resultatet bättre. Om man inte själv vill lägga ner tid på detta så kan man i stället köpa drottningar med bra egenskaper av någon drottningodlare.

Upp till toppen av sidan

 

Hur långt ifrån grannarna bör man placera en bikupa?
Det finns inga generella regler för detta utan man ska placera sina bikupor så att de inte orsakar olägenhet för andra. Då gäller det t ex att inte ställa kupan så att flygriktningen är rakt in på grannens tomt eller mot andra platser där människor vistas.
Det är också bra om man kan ordna någon typ av vattenförsörjning till bina, bin hämtar mycket vatten och det kan bli impopulärt om bina väljer att hämta vatten i grannens swimmingpool.

Upp till toppen av sidan

 

Behöver jag tillstånd av mina grannar för att ställa ett bisamhälle på min tomt?
Nej, du behöver inget tillstånd från dina grannar. Däremot är det lag på att anmäla uppställningsplatsen till Länsstyrelsen i ditt län.

Upp till toppen av sidan

 


 

Medlemsfrågor

 

Hur ser medlemsåret ut?
Medlemsåret är kalenderåret (1/1 -31/12). Medlemskap som registreras efter 1 oktober gäller då resten av innevarande år samt hela nästkommande år.

Upp till toppen av sidan

Vad kostar ett medlemskap i biodlarna?
Avgiften för ett medlemskap i biodlarna varierar beroende på vilket distrikt och biodlarförening du önskar tillhöra. Det är därför svårt att i klartext skriva ut exakt vad det kostar. Då varje distrikt och lokalförening beslutar sin del av avgiften, varierar den och därför kan vi här inte uppge alla de olika medlemsavgifterna. Totalen visas på din faktura.

Utöver avgiften till distriktet och biodlarföreningen tillkommer en avgift till förbundet.

Läs mer om medlemsavgifterna här

Upp till toppen av sidan

 

Vad ingår i mitt medlemskap hos Biodlarna?
Som medlem i biodlarna får du en rad olika medlemsförmåner, läs mer här

Upp till toppen av sidan

 


Etiketter

Hur källsorterar jag etiketterna och appliceringspappret som blir kvar efter att jag plockat bort etiketten?
Appliceringspappret sorteras som papper. Transparenta etiketterna sorteras som plast medans resterande etiketter sorteras som papper.

Upp till toppen av sidan


Försäkringar

 

Lokalföreningen äger en egen Klubbstuga. Ett elfel i en kaffebryggare gör att brand uppstår och huset brinner ner. Vad händer försäkringsmässigt?
Försäkringen täcker normalt en sådan skada, så länge som klubbstugan är försäkrad mot brand.

Upp till toppen av sidan

 

Lokalföreningen hyr ett rum av hembygdsföreningen i ett hus som hembygdsföreningen i sin tur hyr av kommunen. Ett elfel i en kaffebryggare gör att brand uppstår och huset brinner ner. Vad händer försäkringsmässigt?
Respektive ägare till fastigheten anmäler skadan till sitt försäkringsbolag. Vid uppsåt eller vårdslöshet kan eventuellt skadan prövas mot en ansvarsförsäkring hos den skadevållande.

Upp till toppen av sidan

 

Vi kan även tänka oss att tredje person passerar föreningsbigården utan att delta i någon aktivitet och ändå blir stucken. Kan det vara aktuelltmed någon ansvarsförsäkring?

Ansvarsförsäkringen kan alltid bli aktuell vid ett skadeståndskrav och i sådana fall tittar man på vårdslöshet, uppsåt eller skadegörande handling.

Upp till toppen av sidan

 

Ulla, medlem i biodlarna är i föreningsbigården. Hon får ett bistick och reagerar med allergisk chock och får åka till sjukhuset. Ulla kommer att få ha beredskap med sprutor i fortsättningen för att kunna vara nära bisamhällen. Vad kan hända försäkringsmässigt?

Tyvärr betraktas inte bistick som olycksfall.

Upp till toppen av sidan

 

Lokalföreningen har nybörjarkurs i bigården. I det här fallet är det inget krav att lösa medlemskap för att gå kursen. En kursdeltagare får ett bistick och reagerar på det sätt som Ulla gjorde i föregående scenario. En annan kursdeltagare snavar i en trappa och bryter ett ben. Vad kan händ försäkringsmässigt?

Försäkringen gäller endast för medlemmar.

Upp till toppen av sidan

 

I scenariot om Ulla ovan tänker vi oss att det inte är hon utan hennes kompis Pia, nyfiken på biodling, som får bisticket med motsvarande komplikationer. Pia är inte medlem i Biodlarna. Vad kan hända försäkringsmässigt?

Tyvärr betraktas inte bistick som olycksfall.

Upp till toppen av sidan

 

Vi kan tänka oss att bisticken på Ulla eller Pia inte skedde i föreningsbigården utan i Ullas egen bigård. Vad blir skillnaden?

Tyvärr betraktas inte bistick som olycksfall.

Upp till toppen av sidan