Frågor och Svar – FAQ

Här kan du hitta svaret på de vanligaste frågorna om bin och biodling. Vi har kategoriserat upp frågorna i olika delar beroende på frågans karaktär. Klicka på frågan du vill veta svaret på.

Allmänna frågor

Det sitter en bisvärm på min tomt. Vad gör jag?

Det verkar bo bin i min skorsten vem vänder jag mig till?

Det finns mängder av bin i och kring min swimmingpool, vad gör jag?

Allt för sent förstod vi i somras att ett bisamhälle etablerat sig i en av piporna i skorstenen. Bina var vi tvungna att döda, i samråd med bi-konsulent. Nu är problemet att få bort honung och vax från pipan. Jag undrar om ni har något bra tips?

Vi fick en svärm igår som satte sig på vår fasad. Det var en enorm svärm med tusentals bin. En stund senare hade de krupit in genom ett hål på fasaden. Finns det något man kan göra eller är det bara att ringa Anticimex?

Finns det mjölksyrebakterier i honung?

Är bivaxplattor från svenska biodlare giftfria?

Vid köp av en burk honung, hur vet jag när den är slungad/burkad?

Hur går jag till väga om jag öppnar en burk honung med etikett från Sveriges Biodlares Riksförbund och doften känns oangenäm?

Vad är skillnaden mellan gårdshonung och industrihonung?

Är honungen som säljs med förbundets etiketter pastöriserad eller ej?

Hur vet jag att jag köper äkta Svensk Honung?

Vad är rå honung?

Biodling

Jag vill bli biodlare, vart vänder jag mig?

Jag är sugen på att skaffa bin enbart för att de är nyttiga bidrar till pollinering av blommor mm men är inte intresserad av honung, är det en bra idé?

Finns det bin som är mindre aggressiva än andra?

Hur långt ifrån grannarna bör man placera en bikupa?

Behöver jag tillstånd av mina grannar för att ställa ett bisamhälle på min tomt?

Får man ha bin på en radhustomt?

Vid flytt av samhällen, vad behöver jag tänka på?

Jag funderar på att börja med biodling. Ungefär hur mycket tid kräver en bikupa eller två i Sverige? Hur ofta kräver det arbete, och hur mycket?

Vad ska jag tänka på vid köp av begagnade bikupor?

För att göra rent ramar efter att vaxet tagits bort, räcker det med att hetta upp ramarna till 100 grader i ugn?

Jag är intresserad av att bli biodlare. Hur går jag till väga för att hitta utbildningar?

Var, när och hur köper man bin?

Jag funderar på att bli biodlare men är lite orolig för att tambin kan konkurrera ut de vilda bina, solitärbin med flera. Finns det någon risk och kan jag i så fall förebygga på något vis?

Vi behöver köpa fler kärl att förvara honungen i mellan slungningen och tappningen. Vilka symboler är godkända för märkning av sådana kärl?

Får jag sälja jäst honung?

Medlemsfrågor

Hur ser medlemsåret ut?

Hur mycket kostar ett medlemskap i Biodlarna?

Vad ingår i mitt medlemskap hos Biodlarna?

Etiketter

Hur källsorterar jag etiketterna och appliceringspappret som blir kvar efter att jag plockat bort etiketten?

Försäkringar

Lokalföreningen äger en egen Klubbstuga. Ett elfel i en kaffebryggare gör att brand uppstår och huset brinner ner. Vad händer försäkringsmässigt?

Lokalföreningen hyr ett rum av hembygdsföreningen i ett hus som hembygdsföreningen i sin tur hyr av kommunen. Ett elfel i en kaffebryggare gör att brand uppstår och huset brinner ner. Vad händer försäkringsmässigt?

Vi kan även tänka oss att tredje person passerar föreningsbigården utan att delta i någon aktivitet och ändå blir stucken. Kan det vara aktuellt med någon ansvarsförsäkring?

Ulla, medlem i biodlarna är i föreningsbigården. Hon får ett bistick och reagerar med allergisk chock och får åka till sjukhuset. Ulla kommer att få ha beredskap med sprutor i fortsättningen för att kunna vara nära bisamhällen. Vad kan hända försäkringsmässigt?

Lokalföreningen har nybörjarkurs i bigården. I det här fallet är det inget krav att lösa medlemskap för att gå kursen. En kursdeltagare får ett bistick och reagerar på det sätt som Ulla gjorde i föregående scenario. En annan kursdeltagare snavar i en trappa och bryter ett ben. Vad kan hända försäkringsmässigt?

I scenariot om Ulla ovan tänker vi oss att det inte är hon utan hennes kompis Pia, nyfiken på biodling, som får bisticket med motsvarande komplikationer. Pia är inte medlem i Biodlarna. Vad kan hända försäkringsmässigt?

Vi kan tänka oss att bisticken på Ulla eller Pia inte skedde i föreningsbigården utan i Ullas egen bigård. Vad blir skillnaden?

 

 

 

 


 

Allmänna frågor

 

Det sitter en bisvärm på min tomt. Vad gör jag?

Försäkra dig först om att det verkligen är honungsbin. Är det honungsbin eller om du känner dig osäker, ring vår Svärmtelefon på telefonnummer 0766-86 07 01.

Läs mer om svärmtelefonen här. Vad som är viktigt att veta är att det är i regel ganska bråttom. Svärmen sitter i en klunga en ganska begränsad tid, om man väntar för länge så ger den sig av igen och då kommer den att bosätta sig på ett ställe som den själv valt ut, detta kan vara t ex en skorsten eller ett ihåligt träd. Om det gått så långt att svärmen har krupit in någonstans så är det oftast inte någon idé att kontakta en biodlare. För att biodlaren ska kunna ta svärmen måste den hänga som en klase.

Upp till toppen av sidan

Det verkar bo bin i min skorsten vem vänder jag mig till?
När ett bisamhälle bosatt sig i en skorsten är det tyvärr läge att kontakta ett företag som är specialiserat på skadedjursbekämpning.

Upp till toppen av sidan

Det finns mängder av bin i och kring min swimmingpool, vad gör jag?
Du har troligtvis en biodlare i närheten, kanske vet du redan vem det är? Bina samlar inte bara nektar och pollen utan hämtar också mycket vatten. Prata med biodlaren och be denne att ordna så att bina kan hämta vatten närmare kupan. Det kan dock vara svårt att styra var bina hämtar sitt vatten om de redan hittat ett bra ställe, men man kan förebygga att det händer igen nästa år. Bin som är ute och samlar vatten är inte aggressiva, så man behöver inte vara rädd för att de ska attackera, men olyckan kan alltid vara framme att man råkar klämma ett bi och då kan man få ett stick.

Upp till toppen av sidan

Allt för sent förstod vi i somras att ett bisamhälle etablerat sig i en av piporna i skorstenen. Bina var vi tvungna att döda, i samråd med bi-konsulent. Nu är problemet att få bort honung och vax från pipan. Jag undrar om ni har något bra tips.
Tyvärr kan det vara svårt att få bort. Sitter det långt ner gäller det att ha något långt redskap så att man når vaxbygget. Kanske kan en sotviska fungera. Har du eldstad och ska elda kan vaxet börja brinna med hög värmeutveckling som följd och då kan skorstenen spricka vilket inte är bra. Vi rekommenderar att du rådfrågar sotaren.

Upp till toppen av sidan

Vi fick en svärm igår som satte sig på vår fasad. Det var en enorm svärm med tusentals bin. En stund senare hade de krupit in genom ett hål på fasaden. Finns det något man kan göra eller är det bara att ringa Anticimex?

Har de som du beskriver krupit in i väggen, så brukar det vara svårt att få ut dem. Mitt tips är att ringa Anticimex.

Upp till toppen av sidan

Finns det mjölksyrebakterier i honung?
Det finns 14 olika mjölksyrebakterier i nyslunga honung, som sedan avtar i samband med kristalliseringen. Nyslungad honung är alltså nyttigast.

Upp till toppen av sidan
&nbsp

Är bivaxplattor från svenska biodlare giftfria?
Det går kanske inte till 100% att säga att de är giftfria, men är det svenskt vax är det med ganska stor säkerhet giftfritt eftersom det finns restriktioner gällande det.

Upp till toppen av sidan

Vid köp av en burk honung, hur vet jag när den är slungad/burkad?
Som rekommendation, sätter biodlare bästföredatum 2 år från det att honungen är slungad. Det innebär om man hittar en burk med bästföredatum 2022-08-25 så är den slungad 2020-08-25.

Upp till toppen av sidan

Hur går jag till väga om jag öppnar en burk honung med etikett från Sveriges Biodlares Riksförbund och doften känns oangenäm?
Det skulle kunna bero på att honungen har jäst. Det är svårt att säga utan att ha känt doften själv. Men det du i första hand ska göra är att kontakta den biodlaren som står på burken.

Upp till toppen av sidan

Vad är skillnaden mellan gårdshonung och industrihonung?
Industrihonung är ofta inköpt från flera olika biodlare. Ofta importeras även honung i stora mängder. Eftersom all honung kristalliseras (bortsett från Acacia-honung som förblir flytande) och stelnar så förvarar uppköparna honungen i stora kärl. Vid upptappning på burk så värms ofta honungen upp till omkring 60 grader för att få den flytande. Vid så hög temperatur försvinner aromämnen, mjölksyrebakterier och enzymer. Lokala biodlare tappar ibland upp direkt på burk medan honungen fortfarande är flytande. Ibland händer det att även lokala biodlare förvarar honung i stora kärl, men när de värmer upp honungen så värmer de inte upp den till mer än max 30 grader vilket gör att man bibehåller de viktiga ämnena. Inom Biodlarna har vi i föreningarna honungsbedömningskommittéer som bedömer honungen efter ett protokoll där man smakar, luktar tittar på renhet, mäter vattenhalt (som inte får överstiga 20%). Uppfyller honungen kraven får biodlaren köpa vår klassiska etikett som då är ett kvalitetstecken.

Upp till toppen av sidan

Är honungen som säljs med förbundets etiketter pastöriserad eller ej?

Inom storskaliga honungsproducenter förekommer uppvärmning (pastörisering) p.g.a. att man köper in honung i stora kärl. Under transport och mellanlagring kristalliserar honungen och producenten måste värma upp honungen för att kunna tappa honungen ur kärlen.
Hos lokala små biodlare kan uppvärmnings ske men då till en temperatur på max 30–35 grader. Värms honungen upp till högre temperaturer försvinner de goda egenskaperna som finns i honung.

Inom biodlarna finns det honungsbedömningskommittéer dit biodlare kan lämna sin honung för bedömning. Man tittar på renhet, färg, smak och doft och mäter även vattenhalt som inte får vara högre än 20%. Får man honungen godkänd kan biodlaren köpa vår klassiska etikett som då är ett kvalitetsmärke.

Upp till toppen av sidan

Hur vet jag att jag köper äkta Svensk Honung?
Om du köper honung med SBR:s etikett, kan du vara säker eftersom honungen då är bedömd av en honungsbedömningskommittè. Det går inte att köpa etiketten om honungen inte är bedömd. Du kan även titta efter etiketter där biodlaren själv har angivit namn och telefonnummer.
De stora matvarukedjorna har ofta ”egen” honung och då kan det vara både svensk och utländsk honung eller en blandning av det.

Upp till toppen av sidan

Vad är rå honung?
Rå honung brukar man kalla den honung som inte är uppvärmd till mer än 30–35 grader, vilket vi inom Biodlarna brukar kalla skonsam behandling av honung. Inom Biodlarna har vi bedömningskommittéer, dit biodlarna får lämna in en burk honung för bedömning enligt ett protokoll. Är honungen då godkänd har biodlaren rätt att köpa vår klassiska etikett, som då är en kvalitetsstämpel.

Upp till toppen av sidan


 

Biodling

Jag vill bli biodlare, vart vänder jag mig?
Vänd dig till din lokala biodlarförening, du hittar uppgifter om närmaste förening här på hemsidan. Ofta anordnar föreningen biodlingskurser eller kan rekommendera någon kurs på lagom avstånd.

Upp till toppen av sidan

 

Jag är sugen på att skaffa bin enbart för att de är nyttiga bidrar till pollinering av blommor mm men är inte intresserad av honung, är det en bra idé?
Vad roligt att du är intresserad av bin. Det är dock ett stort engagemang och väldigt mycket arbete som krävs om man ska vara biodlare. Om du inte alls är intresserad av honung så är förslaget att du istället skapar förutsättningar för att vilda bin och humlor ska kunna bosätta sig på din tomt. Det finns en massa bilder på bostäder för vildbin som man kan söka efter på internet. Det går också att köpa färdiga vildbiholkar att sätta upp.

Upp till toppen av sidan

 

Finns det bin som är mindre aggressiva än andra?
För att få snälla lätthanterliga bin så krävs oftast ett aktivt avelsarbete, om man avlar på ett trevligt temperament så blir resultatet bättre. Om man inte själv vill lägga ner tid på detta så kan man i stället köpa drottningar med bra egenskaper av någon drottningodlare.

Upp till toppen av sidan

 

Hur långt ifrån grannarna bör man placera en bikupa?
Det finns inga generella regler för detta utan man ska placera sina bikupor så att de inte orsakar olägenhet för andra. Då gäller det t ex att inte ställa kupan så att flygriktningen är rakt in på grannens tomt eller mot andra platser där människor vistas.
Det är också bra om man kan ordna någon typ av vattenförsörjning till bina, bin hämtar mycket vatten och det kan bli impopulärt om bina väljer att hämta vatten i grannens swimmingpool.

Upp till toppen av sidan

 

Behöver jag tillstånd av mina grannar för att ställa ett bisamhälle på min tomt?
Nej, du behöver inget tillstånd från dina grannar. Däremot är det lag på att anmäla uppställningsplatsen till Länsstyrelsen i ditt län.

Upp till toppen av sidan

 

Får man ha bin på en radhustomt?
Det är tillåtet att ha bin på en radhustomt, men vi brukar rekommendera alla att informera grannarna först, så att ingen är väldigt allergisk mot bin. Du kan säkert ha kupan på marken och vända den ut mot en allmänning. Om inte det fungerar av någon anledning, så kan man plantera en häck några meter framför kupan, då tvingas bina att flyga upp först, normalt lyfter de liknande ett flygplan vid start.
Upp till toppen av sidan

 

Vid flytt av samhällen, vad behöver jag tänka på?
När det gäller flytt av samhällen måste du kontakta en bitillsyningsman i ditt distrikt för att kontrollera att det inte är smittat av ex. Amerikansk yngelröta eller andra sjukdomar. Bitillsyningsmän hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Tjänsten är gratis.
Upp till toppen av sidan

 

Jag funderar på att börja med biodling. Ungefär hur mycket tid kräver en bikupa eller två i Sverige? Hur ofta kräver det arbete, och hur mycket?
Det här med tidsåtgång är svårt att säga men mitt råd är att börja med 1-2 samhällen och känna dig för. Jag lovar att om du börjar där, så kommer det inte att vara betungande. Under vinterhalvåret sköter de sig själva, förutom att man bör se till att de har god luftväxling i kupan t.ex. ta bort snö runt kupan. På våren när bina vaknar till ökar arbetsmängden något då samhället växer sig större. På sensommaren slut skattar man samhället och börjar invintra bina och ger dem sockerlösning. Under sommaren rekommenderas att man tittar igenom samhället var 7-10 dag för att se att allt står rätt till.
Upp till toppen av sidan

 

Vad ska jag tänka på vid köp av begagnade bikupor?
Det man ska veta är att begagnat bimaterial ex. kupor kan bära på smittor. En av dessa är amerikansk yngelröta. Dessa sporer kan finnas i upp till hundra år, så man ska vara lite försiktig när man köper begagnat material. Det går inte att se sporer. Väljer man att ändå köpa begagnade kupor är det mycket viktigt att tvätta rent och även flamma utrustningen ordentligt.
Vid flytt av bisamhälle ska du anmäla det till Länsstyrelsen. Har du frågor så hittar du även en bitillsyningsman för ditt område på Länsstyrelsens hemsida.

Upp till toppen av sidan

 

För att göra rent ramar efter att vaxet tagits bort, räcker det med att hetta upp ramarna till 100 grader i ugn?
Det räcker gott och väl då du uppnår 100 grader!

Upp till toppen av sidan

Jag är intresserad av att bli biodlare. Hur går jag till väga för att hitta utbildningar?
Det bästa är om du kontaktar någon lokalförening där du bor. De genomför ofta nybörjarutbildningar. Du hittar din lokalföreningen under distrikt i huvudmenyn.

Upp till toppen av sidan

Var, när och hur köper man bin?
Om du kontaktar din lokalförening så kan de hjälpa dig med kontakter för att köpa bin. Bäst är att köpa bin till våren när bina har vaknat till liv igen.
Upp till toppen av sidan

Jag funderar på att bli biodlare men är lite orolig för att tambin kan konkurrera ut de vilda bina, solitärbin med flera. Finns det någon risk och kan jag i så fall förebygga på något vis?
När det gäller konkurrens mellan tambin och solitärbin är det inga problem. Båda arterna är goda pollinerare. Om du är orolig så kan du kompensera med att även placera ut några bihotell som kan främja att även andra pollinerare får en plats att bo på.

Upp till toppen av sidan

Vi behöver köpa fler kärl att förvara honungen i mellan slungningen och tappningen. Vilka symboler är godkända för märkning av sådana kärl?
Märkningen som är godkända för livsmedel är gaffel och vinglassymbolen.

Upp till toppen av sidan

Får jag sälja jäst honung?
Du kan sälja honungen om du informerar om kvalitén.

Upp till toppen av sidan


 

Medlemsfrågor

 

Hur ser medlemsåret ut?
Medlemsåret är kalenderåret (1/1 -31/12). Medlemskap som registreras efter 1 oktober gäller då resten av innevarande år samt hela nästkommande år.

Upp till toppen av sidan

Vad kostar ett medlemskap i biodlarna?
Avgiften för ett medlemskap i biodlarna varierar beroende på vilket distrikt och biodlarförening du önskar tillhöra. Det är därför svårt att i klartext skriva ut exakt vad det kostar. Då varje distrikt och lokalförening beslutar sin del av avgiften, varierar den och därför kan vi här inte uppge alla de olika medlemsavgifterna. Totalen visas på din faktura.

Utöver avgiften till distriktet och biodlarföreningen tillkommer en avgift till förbundet.

Läs mer om medlemsavgifterna här

Upp till toppen av sidan

 

Vad ingår i mitt medlemskap hos Biodlarna?
Som medlem i biodlarna får du en rad olika medlemsförmåner, läs mer här

Upp till toppen av sidan

 


Etiketter

Hur källsorterar jag etiketterna och appliceringspappret som blir kvar efter att jag plockat bort etiketten?
Appliceringspappret sorteras som papper. Transparenta etiketterna sorteras som plast medans resterande etiketter sorteras som papper.

Upp till toppen av sidan


Försäkringar

 

Lokalföreningen äger en egen Klubbstuga. Ett elfel i en kaffebryggare gör att brand uppstår och huset brinner ner. Vad händer försäkringsmässigt?
Försäkringen täcker normalt en sådan skada, så länge som klubbstugan är försäkrad mot brand.

Upp till toppen av sidan

 

Lokalföreningen hyr ett rum av hembygdsföreningen i ett hus som hembygdsföreningen i sin tur hyr av kommunen. Ett elfel i en kaffebryggare gör att brand uppstår och huset brinner ner. Vad händer försäkringsmässigt?
Respektive ägare till fastigheten anmäler skadan till sitt försäkringsbolag. Vid uppsåt eller vårdslöshet kan eventuellt skadan prövas mot en ansvarsförsäkring hos den skadevållande.

Upp till toppen av sidan

 

Vi kan även tänka oss att tredje person passerar föreningsbigården utan att delta i någon aktivitet och ändå blir stucken. Kan det vara aktuelltmed någon ansvarsförsäkring?

Ansvarsförsäkringen kan alltid bli aktuell vid ett skadeståndskrav och i sådana fall tittar man på vårdslöshet, uppsåt eller skadegörande handling.

Upp till toppen av sidan

 

Ulla, medlem i biodlarna är i föreningsbigården. Hon får ett bistick och reagerar med allergisk chock och får åka till sjukhuset. Ulla kommer att få ha beredskap med sprutor i fortsättningen för att kunna vara nära bisamhällen. Vad kan hända försäkringsmässigt?

Tyvärr betraktas inte bistick som olycksfall.

Upp till toppen av sidan

 

Lokalföreningen har nybörjarkurs i bigården. I det här fallet är det inget krav att lösa medlemskap för att gå kursen. En kursdeltagare får ett bistick och reagerar på det sätt som Ulla gjorde i föregående scenario. En annan kursdeltagare snavar i en trappa och bryter ett ben. Vad kan händ försäkringsmässigt?

Försäkringen gäller endast för medlemmar.

Upp till toppen av sidan

 

I scenariot om Ulla ovan tänker vi oss att det inte är hon utan hennes kompis Pia, nyfiken på biodling, som får bisticket med motsvarande komplikationer. Pia är inte medlem i Biodlarna. Vad kan hända försäkringsmässigt?

Tyvärr betraktas inte bistick som olycksfall.

Upp till toppen av sidan

 

Vi kan tänka oss att bisticken på Ulla eller Pia inte skedde i föreningsbigården utan i Ullas egen bigård. Vad blir skillnaden?

Tyvärr betraktas inte bistick som olycksfall.

Upp till toppen av sidan