Personal/kontakt

Kontakta oss

Allmänna frågor:  info@biodlarna.se

Medlemsfrågor, utebliven tidning etc: medlem@biodlarna.se

Annonsering i Bitidningen: annons@biodlarna.se

Fakturafrågor:  ekonomi@biodlarna.se

Problem med bisvärm, ring Svärmtelefonen:
0766-86 07 01

 

 

Jonas Eriksson, förbundschef, adjungerad

Jonas Eriksson, förbundschef
jonas.eriksson@biodlarna.se
0142 – 48 20 01
Övergripande ansvar för kansliet och förbundsfrågor.

Anette Irebro, ekonomiansvarig
anette.irebro@biodlarna.se
0142 – 48 20 03
Ekonomi/redovisning, projektredovisning. Ansvarig för medlemssystemet, medlemsfrågor.

Maj- Britt Järnvall, förbundsadministratör
maj-britt.jarnvall@biodlarna.se
0142 – 48 20 02
Allmänna administrativa frågor. Frågor gällande etikett- och EAN-kodsbeställningar, honungsbedömningsprotokoll.

 

Ann-Sofie Alfsdotter, vikarierande förbundsadministratör
ann-sofie.alfsdotter@biodlarna.se
0142 – 48 20 09
Administrativa frågor, Bibutiken och etikettbeställningar.

Lennart Johansson, utbildningsansvarig
lennart.johansson@biodlarna.se
0142 – 48 20 10

Mia Karlsvärd, redaktör/kommunikatör
mia.karlsvard@biodlarna.se
0142 – 48 20 06
Frågor gällande Bitidningen – annonser, insändare och artiklar. Ansvarig för www.biodlarna.se

Richard Johansson, projektledare VSH-projektet
richard.johansson@biodlarna.se
0142- 48 20 05

JORDBRUKSVERKET

Preben Kristiansen, bihälsokonsulent
preben.kristiansen@jordbruksverket.se
036-15 85 20
Bihälsa och bisjukdomsfrågor.