Personal/kontakt

Kontakta oss

Allmänna frågor:  info@biodlarna.se

Medlemsfrågor, utebliven tidning etc: medlem@biodlarna.se

Annonsering i Bitidningen: annons@biodlarna.se

Fakturafrågor:  ekonomi@biodlarna.se

Frågor gällande Bibutiken: bibutiken@biodlarna.se

Jonas Eriksson, förbundschef, adjungerad

Jonas Eriksson,
Förbundschef

jonas.eriksson@biodlarna.se
0142 – 48 20 01
Övergripande ansvar för kansliet och förbundsfrågor.

Maj- Britt Järnvall,
Förbundsadministratör
maj-britt.jarnvall@biodlarna.se
0142 – 48 20 02
Allmänna administrativa frågor. Frågor gällande etikett- och EAN-kodsbeställningar, honungsbedömningsprotokoll.

Ann-Sofie Alfsdotter,
Webbansvarig / Ansvarig Bibutiken.
ann-sofie.alfsdotter@biodlarna.se
0142 – 48 20 09
Ansvarig för www.biodlarna.se och Bibutiken.
Frågor gällande föreningssidor och distriktssidor. Tekniska frågor.

Anette Irebro,
Ekonomiansvarig

anette.irebro@biodlarna.se
0142 – 48 20 03
Ekonomi, projektredovisning. System- och utbildningsansvarig medlemssystemet.

Lennart Johansson,
Utbildningsansvarig
lennart.johansson@biodlarna.se
0142 – 48 20 10

Mia Karlsvärd,
Redaktör/Kommunikatör

mia.karlsvard@biodlarna.se
0142 – 48 20 06
Frågor gällande Bitidningen – annonser, insändare och artiklar. Redaktionellt ansvarig för www.biodlarna.se

Richard Johansson,
Projektledare VSH-projektet

richard.johansson@biodlarna.se
0142- 48 20 05

JORDBRUKSVERKET

Björn Gustavsson,
Bihälsokonsulent
bjorn.gustavsson@jordbruksverket.se
073 856 4312
Bihälsa och bisjukdomsfrågor.