Personal/kontakt

Kontakta oss

Allmänna frågor:  info@biodlarna.se

Medlemsfrågor, utebliven tidning etc: medlem@biodlarna.se

Frågor gällande Bitidningen: bitidningen@biodlarna.se

Fakturafrågor:  ekonomi@biodlarna.se

Frågor gällande Bibutiken: bibutiken@biodlarna.se

Anette Irebro,
Kanslichef

anette.irebro@biodlarna.se
0142 – 48 20 03
Övergripande ansvarig och chef för kansliet.

Maj- Britt Järnvall,
Administratör
maj-britt.jarnvall@biodlarna.se
0142 – 48 20 02
Frågor gällande etikett- och EAN-kodsbeställningar, honungsbedömningsprotokoll.
Allmänna administrativa frågor.

Christina Engholm,
Ekonomiansvarig
christina.engholm@biodlarna.se
0142 – 48 20 08
Ekonomiansvarig och projektredovisning.

Ann-Sofie Alfsdotter,
Webbansvarig / Ansvarig Bibutiken.
ann-sofie.alfsdotter@biodlarna.se
0142 – 48 20 04
Ansvarig för www.biodlarna.se och Bibutiken.
Frågor gällande föreningssidor och distriktssidor. Tekniska frågor.

Lena Grape Lilliehorn,
Redaktör

bitidningen@biodlarna.se
0142 – 48 20 06

Frågor gällande Bitidningen – artiklar och annonser.

Johanna Svensson,
Kommunikatör
johanna.svensson@biodlarna.se
0142 – 48 20 07

Redaktionellt ansvarig för www.biodlarna.se och sociala medier. Nyhetsbevakning. Interna och externa kommunikationsfrågor. Ansvarig för Biodlarnas grafiska profil. Presskontakt. Medlemsfrågor och ansvarig medlemssystemet.

Richard Johansson,
Utvecklare inom utbildning och bihälsa

richard.johansson@biodlarna.se
0142 – 482005

Ansvarig för förbundets utbildningsutveckling- och bihälsofrågor.

JORDBRUKSVERKET

Björn Gustavsson,
Bihälsokonsulent
bjorn.gustavsson@jordbruksverket.se
073-856 43 12
Bihälsa och bisjukdomsfrågor.