Personal/kontakt

Kontakta oss

Allmänna frågor:  info@biodlarna.se

Medlemsfrågor, utebliven tidning etc: medlem@biodlarna.se

Allmänna frågor om biodling: radgivare@biodlarna.se

Annonsering i Bitidningen: annons@biodlarna.se

 

 

Jonas Eriksson, förbundschef
jonas.eriksson@biodlarna.se
0142 – 48 20 01
Övergripande ansvar för kansliet och förbundsfrågor.

Anette Irebro, ekonomiansvarig
anette.irebro@biodlarna.se
0142 – 48 20 03
Ekonomi/redovisning, projektredovisning. Ansvarig för medlemssystemet, medlemsfrågor.

Maj-Britt Järnvall, förbundsadministratör (sjukskriven)

 

 

Madeleine Lindqvist, vikarierande förbundsadministratör
madeleine.lindqvist@biodlarna.se
0142 – 48 20 09
Administrativa frågor,Bibutiken och etikettbeställningar.

Lennart Johansson, utbildningsansvarig
lennart.johansson@biodlarna.se
0142 – 48 20 10

 

Mia Karlsvärd, redaktör/kommunikatör
mia.karlsvard@biodlarna.se
0142 – 48 20 06
Frågor gällande Bitidningen – annonser, insändare och artiklar. Ansvarig för www.biodlarna.se

Richard Johansson, projektledare VSH-projektet
richard.johansson@biodlarna.se
0142- 48 20 05

Karina Karlsson, rådgivare biodlingsfrågor
Även frågeställningar gällande vaxhantering och bihälsa. karina.karlsson@biodlarna.se
0142 – 48 20 04

 

JORDBRUKSVERKET

Preben Kristiansen, bihälsokonsulent
preben.kristiansen@jordbruksverket.se
036-15 85 20
Bihälsa och bisjukdomsfrågor.