Personal/kontakt

Kontakta oss

Allmänna frågor:  info@biodlarna.se

Medlemsfrågor, utebliven tidning etc: medlem@biodlarna.se

Frågor gällande Bitidningen: bitidningen@biodlarna.se

Fakturafrågor:  ekonomi@biodlarna.se

Frågor gällande Bibutiken: bibutiken@biodlarna.se

Anette Irebro,
Tillförordnad Förbundschef / Ekonomiansvarig

anette.irebro@biodlarna.se
0142 – 48 20 03
Ekonomi, projektredovisning. System- och utbildningsansvarig medlemssystemet.

Jonas Eriksson, förbundschef, adjungerad

(Sjukskriven)
Jonas Eriksson,
Förbundschef

jonas.eriksson@biodlarna.se
0142 – 48 20 01
Övergripande ansvar för kansliet och förbundsfrågor.

Maj- Britt Järnvall,
Förbundsadministratör
maj-britt.jarnvall@biodlarna.se
0142 – 48 20 02
Allmänna administrativa frågor. Frågor gällande etikett- och EAN-kodsbeställningar, honungsbedömningsprotokoll.

Ann-Sofie Alfsdotter,
Webbansvarig / Ansvarig Bibutiken.
ann-sofie.alfsdotter@biodlarna.se
0142 – 48 20 09
Ansvarig för www.biodlarna.se och Bibutiken.
Frågor gällande föreningssidor och distriktssidor. Tekniska frågor.

Lennart Johansson,
Utbildningsansvarig
lennart.johansson@biodlarna.se
0142 – 48 20 10

Lena Grape Lilliehorn,
Redaktör

bitidningen@biodlarna.se
0142 – 48 20 06

Frågor gällande Bitidningen – annonser, insändare och artiklar.

Richard Johansson,
Projektledare VSH-projektet

richard.johansson@biodlarna.se
0142- 48 20 05

JORDBRUKSVERKET

Björn Gustavsson,
Bihälsokonsulent
bjorn.gustavsson@jordbruksverket.se
073-856 43 12
Bihälsa och bisjukdomsfrågor.