Personal/kontakt

sbr@biodlarna.se          gällande allmänna frågor

medlem@biodlarna.se  gällande medlemsfrågor, utebliven tidning etc

Jonas Eriksson, förbundschef
jonas.eriksson@biodlarna.se
0142 – 48 20 01
Övergripande ansvar för kansliet.

Anette Irebro, ekonomiansvarig
anette.irebro@biodlarna.se
0142 – 48 20 03
Ekonomi/redovisning, projektredovisning. Ansvarig för medlemssystemet, medlemsfrågor.

Maj-Britt Järnvall, förbundsadministratör
maj-britt.jarnvall@biodlarna.se
0142 – 48 20 02
Administrativa frågor,Bibutiken och etikettbeställningar. Administratör för Biodlarnas Sigillgrupp.

Anna Ahnér, kommunikatör/redaktör
anna.ahner@biodlarna.se
0142 – 48 20 06
Frågor gällande Bitidningen – annonser, insändare och artiklar samt hemsidan. Ansvarig för www.biodlarna.se.

Richard Johansson, projektledare VSH-projektet
richard.johansson@biodlarna.se
0142- 48 20 05

Karina Karlsson, rådgivare biodlingsfrågor
karina.karlsson@biodlarna.se
0142 – 48 20 04

 

JORDBRUKSVERKET

Preben Kristiansen, bihälsokonsulent
preben.kristiansen@jordbruksverket.se
036-15 85 20
Bihälsa och bisjukdomsfrågor.