Personal/kontakt

Kansliet har för tillfället inte samma bemanning som vanligt. Detta kommer innebära administrativa förändringar under en kortare period. I det akuta läget försöker vi hitta lösningar så att det i så liten utsträckning som möjligt ska påverka våra medlemmar. I dagsläget fördelar vi en del av arbetsuppgifterna på oss övriga på kansliet. På grund av högre arbetsbelastning kan det därför vara svårt att nå oss per telefon, skicka då gärna ett mail till istället så svarar vi så snart vi kan.

 

sbr@biodlarna.se          gällande allmänna frågor

medlem@biodlarna.se  gällande medlemsfrågor, utebliven tidning etc

radgivare@biodlarna.se gällande frågor om biodling

annons@biodlarna.se    gällande frågor om annonsering i Bitidningen

Jonas Eriksson, förbundschef
jonas.eriksson@biodlarna.se
0142 – 48 20 01
Övergripande ansvar för kansliet.

Anette Irebro, ekonomiansvarig
anette.irebro@biodlarna.se
0142 – 48 20 03
Ekonomi/redovisning, projektredovisning. Ansvarig för medlemssystemet, medlemsfrågor.

Maj-Britt Järnvall, förbundsadministratör (sjukskriven)
maj-britt.jarnvall@biodlarna.se
0142 – 48 20 02
Administrativa frågor,Bibutiken och etikettbeställningar.
Ansvarig för www.biodlarna.se.
Administratör för Biodlarnas Sigillgrupp.

Mia Karlsvärd, redaktör/kommunikatör
mia.karlsvard@biodlarna.se
0142 – 48 20 06
Frågor gällande Bitidningen – annonser, insändare och artiklar.

Richard Johansson, projektledare VSH-projektet
richard.johansson@biodlarna.se
0142- 48 20 05

Karina Karlsson, rådgivare biodlingsfrågor
Även frågeställningar gällande vaxhantering och bihälsa. karina.karlsson@biodlarna.se
0142 – 48 20 04

 

JORDBRUKSVERKET

Preben Kristiansen, bihälsokonsulent
preben.kristiansen@jordbruksverket.se
036-15 85 20
Bihälsa och bisjukdomsfrågor.