Medlemsförmåner

Alla medlemmar i Biodlarna tillhör en biodlarförening.

I den lokala föreningen finns kanske den största medlemsnyttan. I föreningen får du tillfälle att träffa andra biodlare och utbyta erfarenheter om biodling. I föreningarna kan finnas olika aktiviteter som erbjuds medlemmarna, t.ex. möten, studiebesök, kurser, o.s.v. I november varje år genomförs föreningens årsmöte. Många föreningar har en föreningsbigård där man samlas var eller varannan vecka för att gemensamt odla drottningar till medlemmarna, lära om varroabekämpning eller bara umgås kring bikuporna. Många föreningar gör också gemensamma inköp av material eller har gemensam transport av vax till vaxrenseri.

Distrikten företräder biodlarna gentemot myndigheter och organisationer inom distriktets verksamhetsområde och samordnar vissa verksamheter, t.ex. utvecklingsprojekt eller kurser.

Biodlarna på central nivå har en rad förmåner som medlemmarna kan ta del av:

Tio gånger per år får varje medlem Bitidningen.

Som medlem kan du via förbundet köpa Biodlarnas etikett för att sätta på dina honungsburkar (om du lämnat in en burk till honungsbedömning i biodlarföreningen och fått den godkänd). Du som är medlem i Biodlarna kan också förvärva rätten att använda EAN-koder som förbundet disponerar.

I förbundets Bibutik säljs också biodlingslitteratur, tröjor, bärkassar och många andra saker som biodlare kan ha nytta av. Förbundet framställer också broschyrer, utställningar, affischer och annat PR-material som medlemmar, föreningar och distrikt kan köpa till mycket förmånliga priser.

Via förbundet kan medlemmar också prenumerera på bitidningar från våra nordiska systerorganisationer till ett förmånligt pris.(Beställning av dessa görs i november månad varje år.)

Alla medlemmar är försäkrade vid deltagande i Biodlarnas aktiviteter och på resan till och från aktiviteten (se denna länk).

Har du frågor eller synpunkter, kontakta förbundskansliet.