Valrapport

Valrapporteringen görs i första hand via Biodlarnas medlemssystem. Dom i föreningen som har behörighet att lägga till och redigera förtroendevalda och uppdrag är: Ordförande, sekreterare, kassör och medlemsansvarig/administratören för medlemssystemet.

Instruktion för hur detta görs finns här.

Säkerställ att alla förtroendevalda är medlemmar i förbundet och har betalat sin medlemsavgift för innevarande år. Här kan du läsa mer om vilka rapporter och vilken statistik som går att se i medlemsystemet.

Gör du rapporteringen direkt i medlemssystemet så kom ihåg att meddela Biodlarnas kansli om ni ändrar era medlemsavgifter för 2025.

Föreningar som inte gör sin rapportering i medlemssystemet gör detta på den manuella valrapport.

Ladda ner den ifyllbara valrapporten här.

Denna mejlas eller postas till Biodlarnas kansli.
medlem@biodlarna.se

Biodlarna
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge

Valrapporteringen ska vara klar i systemet senast 11 december. Om ni rapporterar via blankett måste även denna vara oss tillhanda senast 11 december.

Ändra kontaktuppgifter på föreningens hemsida

Tänk också på att ändra era kontaktuppgifter på respektive förenings hemsida. Detta görs inte per automatik om man har gjort en ändring via valrapporten.

Ligger er förenings hemsida under Biodlarnas hemsida, ber vi er ta kontakt med ert distrikts hemsideansvarige för att göra denna uppdatering, se www.biodlarna.se/distrikt.