Förpacknings- och etikettregler

Med medlemskap i Biodlarna följer möjligheten att använda Biodlarnas honungsetiketter med slingan. Förutsättningen är att gällande Bihusesyn utförts och att ett godkännande från honungsbedömningskommittén på inlämnat honungsprov har noterats på ett underskrivet honungsbedömningsprotokoll som skickats in, från föreningen, till Biodlarnas kansli. Som medlem i förbundet finns också möjlighet att beställa etikett för legotappad honung. Kravet för att kunna beställa den etiketten är genomförd Bihusesyn och att den aktuella anläggningen är livsmedelsgodkänd (detta måste uppges vid beställningen).

Etiketter
För Biodlarnas medlemmar finns tre olika etiketter:
(1) Biodlarnas burketikett för placering på sidan av konsumentförpackningen och alltid tillsammans med medskickad locksäkring. Locksäkringen ska placeras så att del av det hamnar under etiketten.

(2) Biodlarnas locketikett med locksäkring för placering på locket till konsumentförpackningen tillsammans med egen etikett (OBS – ej tillsammans med Biodlarnas burketikett).

(3) Biodlarnas etikett för legotappad honung.

Förpackningar
Biodlaren förbinder sig vid köp av etiketter att endast använda nedan beskrivna godkända förpackningar för livsmedel i kombination med Biodlarnas etiketter till konsumentförpackningar.

  • Glasburk, 700 gram, 500 gram eller 350 gram med plåt alternativt plastlock i guldfärgat utförande med tätning. Glasets mantelyta ska vara cylindrisk och i tillräcklig höjd så att etiketten inte skrynklas.
  • Plastburk, 700 gram, 500 gram eller 350 gram, konisk med vitt plastlock. För konisk etikett kan vi även erbjuda tryck för 1 kg och 2 kg.

Föreskrifter för etiketter
Biodlarnas etiketters utseende kan i detaljer ändras för att motsvara konsumenternas och handelns krav. Förbundsstyrelsen beslutar om ändringar.
Ingen av Biodlarnas etiketter får användas på konsumentförpackningar vilka innehåller smaksatt honung

Biodlarnas burketikett med locksäkring (1) får kombineras med egen tilläggsetikett på locket. Tilläggsetiketten kan exempelvis vara en förstärkt information av det lokalproducerade, sorthonung eller motsvarande.

Biodlarnas locketikett med locksäkring (2) får kombineras med egen framtagen burketikett. Den egna burketiketten ska märkas med honungens beteckning, namn på producenten, adress eller telefonnummer, nettovikt, förvaringsanvisningar och bäst före datum.

Biodlarnas etikett för legotappad honung (3) är en möjlighet för medlem att nyttja förbundets varumärke. Aktuell honung bedöms inte efter förbundets honungsbedömningsreglemente. Den aktuella etiketten har tilläggstexten ”Innehållet i denna burk är hanterad hos extern livsmedelsproducent”, som förmedlar att den är legotappad.

Det är alltid livsmedelsproducenten som ansvarar för produkten och att den är märkt, så att konsumenten kan reklamera. Regler finns att hämta på Livsmedelsverkets www.slv.se hemsida.

Datummärkning
Honungen måste alltid märkas med bäst före datum vid burkningstillfället, maximalt 2 år vid användandet av förbundets etiketter.

Önskar du skriva ut reglerna. Klicka här för att hämta reglerna som PDF-fil.