Medlemslistor

Aktuella medlemslistor kan hämtas ut från medlemssystemet av ordförande, kassör, sekreterare och medlemsansvarig/administratör för medlemssystemet.

Information om statistik och rapporter i medlemssystemet hittar ni här.

Önskar ni få medlemslistor utskickade från kansliet via mejl eller post, kontakta medlem@biodlarna.se eller telefon 0142-48 20 00. Medlemslistor kan enbart beställas av personer som sitter i föreningens styrelse.

Vi vill att ni ber era medlemmar att se över så deras adressuppgifter, telefonnummer och mejladresser stämmer. Där e-post saknas i systemet är det viktigt att komplettera med denna då vår målsättning är att kunna skicka ut mer information via mejl till den enskilde medlemmen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Den enskilde medlemmen kan själv logga in och kontrollera och ändra sina egna uppgifter. Inloggning och instruktioner för medlemssystemet finns här.