Medlemslistor

Aktuella medlemslistor kan hämtas ut från medlemssystemet av den som föreningen har valt som administratör för vårt medlemssystem.

Önskar ni få medlemslistor utskickade från kansliet via mejl eller post, kontakta info@biodlarna.se eller telefon 0142-48 20 00. Medlemslistor kan enbart beställas av personer som sitter i föreningens styrelse.

Vi vill att ni ber era medlemmar att se över så deras adressuppgifter, telefonnummer och mejladresser stämmer. Där e-post saknas i systemet är det viktigt att komplettera med denna då vår målsättning är att kunna skicka ut mer information via mejl till den enskilde medlemmen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Den enskilde medlemmen kan själv logga in och kontrollera och ändra sina egna uppgifter. Inloggningsuppgifter finns på avin för medlemskapet som skickades ut i oktober. Dessa inloggningsuppgifter används även för inloggning till medlemssidorna på vår hemsida.