Biodlarnas medlemssystem

På denna sida kommer vi att publicera aktuell information om Biodlarnas nya medlemssystem. Här hittar du även manualer och vanliga frågor och svar.

Via denna länk loggar du som medlem och administratör in på Biodlarnas medlemssystem.

Utökade telefontider på telefonnummer 0142 48 20 01

I samband med laneringen av nya medlemssystemet kommer vi ha utökade telefontider. Dessa tider uppdateras på denna sida.

Under vecka 39 är våra utökade tider:
Söndag 1 oktober: 18.00-20.00.
Observera att numret vi då nås på är: 0142 48 20 01

Manualer för medlemmar

Bli medlem

Logga in

Se och betala mina fakturor

Ändra mina uppgifter

Lägg till familjemedlemskap

Manualer och information för användare med administratörsbehörighet

Dom som har utökad behörighet i föreningar och distrikt är följande roller:
ordförande, vice ordföranden, sekreterare, kassör och medlemsansvarig/administratör för medlemssystemet. Behörigheten varierar beroende på vilken roll du har. I instruktionerna framgår vilken roll som har vilken behörighet.

Logga in som administratör

Göra grupputskick via e-post och/eller SMS

Rapporter och statistik

Lägga till och redigera förtroendevalda och uppdrag

Automatiska utskick från medlemssystemet

Registrera medlem (fullbetalande- och juniormedlemskap)
(Möjligheten att registrera medlemmar öppnar igen den 1 oktober)

Frågor och svar, Biodlarnas nya medlemssystem

Kan en honungsbedömning registreras på en förening?

Ja, i det nya medlemssystemet är det möjligt att registrera en godkänd honungsbedömning på en förening. Registreringen av honungsbedömningen görs av Biodlarnas kansli och föreningen följer honungsbedömningsreglementet på samma sätt som en ordinarie medlem. Information om honungsbedömningen hittar du här.