Biodlarnas medlemssystem

På denna sida kommer vi att publicera aktuell information om Biodlarnas nya medlemssystem. Här hittar du även manualer och vanliga frågor och svar.

Via denna länk loggar du som medlem och administratör in på Biodlarnas medlemssystem.

Manualer för medlemmar

Bli medlem

Logga in

Se och betala mina fakturor

Ändra mina uppgifter

Lägg till familjemedlemskap

Manualer och information för användare med administratörsbehörighet

Dom som har utökad behörighet i föreningar och distrikt är följande roller:
ordförande, vice ordföranden, sekreterare, kassör och medlemsansvarig/administratör för medlemssystemet. Behörigheten varierar beroende på vilken roll du har. I instruktionerna framgår vilken roll som har vilken behörighet.

Logga in som administratör

Göra grupputskick via e-post och/eller SMS

Lägga till och redigera förtroendevalda och uppdrag

Automatiska utskick från medlemssystemet

Registrera medlem (fullbetalande- och juniormedlemskap)

Redigera kontaktinformation för medlemmar

Rapporter och statistik, samlad information

Instruktioner för enskilda rapporter:

Rapporterna: Medlemmar och Medlemmar – Inte betalat

Rapporterna: Medlemsstatistik

Rapporten: Förändringsrapport

Rapporten: Utbetalningar, gjorda och på gång

Rapporten: Uppdragsrapport

Rapporten: Etikettrapport

Frågor och svar, Biodlarnas nya medlemssystem

Kan en honungsbedömning registreras på en förening?

Ja, i det nya medlemssystemet är det möjligt att registrera en godkänd honungsbedömning på en förening. Registreringen av honungsbedömningen görs av Biodlarnas kansli och föreningen följer honungsbedömningsreglementet på samma sätt som en ordinarie medlem. Information om honungsbedömningen hittar du här.