Medlemskap

Den totala medlemsavgiften varierar något beroende på vilket distrikt och vilken lokalförening du vill vara medlem i.

Avgiften är delad i tre delar – förbund, distrikt och förening. Förbundets del av avgiften ligger för 2024 års medlemskap:

Fullbetalande: 450 kr

Familjemedlem: 40 kr (får ej Bitidning)

Juniormedlem : 100 kr (får Bitidning)

Till detta tillkommer distriktets och lokalföreningens del, vilken varierar från distrikt till distrikt och från förening till förening. Detta utgör då den kompletta medlemsavgiften. Hela avgiften (inkl distriktens och föreningarnas del) betalas dock till Biodlarnas kansli som sedan gör utbetalningar till distrikt och föreningar.

Medlemsavgiften ger dig medlemskap i Riksförbundet, biodlardistriktet och din lokala förening.

Centralt

Ditt medlemskap innebär bl. a. att du:

 • kan delta i Biodlarnas verksamhet lokalt, regionalt och centralt
 • är försäkrad vid sammankomster arrangerade inom Biodlarna
 • får Bitidningen (gäller ej familjemedlem)
 • har tillgång till hjälp och råd i biodlingsfrågor
 • kan handla till medlemspris i Bibutiken
 • kan prenumerera på vissa utländska bitidningar via förbundet (och slippa bankavgifter)(gäller kalenderårsvis)
 • får prenumerera på de nordiska bitidningarna till reducerat pris (gäller kalenderårsvis)
 • kan köpa Biodlarnas välkända etikett (när din honung är bedömd och godkänd)
 • får köpa rätten till egna EAN-koder
Distrikt

Ditt medlemskap innebär bl. a. att du:

 • företräds gentemot myndigheter och organisationer inom distriktets verksamhetsområde
 • kan delta i vissa verksamheter, t.ex. utvecklingsprojekt, sammankomster, resor och utbildningar
Lokalt

Ditt medlemskap innebär bl. a. att:

 • du är medlem i en valfri lokal förening
 • du får tillfälle att träffa andra biodlare och utbyta erfarenheter om biodling
 • du i föreningen kan ha en föreningsbigård, tillsammans med andra medlemmar
 • din förening kan odla drottningar till medlemmarna, du kan få lära dig om varroabekämpning, arbeta i eller bara umgås kring bikuporna
 • du kan få möjlighet att delta i aktiviteter som erbjuds medlemmarna,
 • du kan delta i t.ex. möten, studiebesök, utbildningar, o.s.v.
 • du du får delta i föreningens årsmöte som genomförs i november varje år

Familjemedlem kan den vara som är bosatt på samma adress som en fullbetalande medlem. Avgiften för familjemedlem varierar beroende på vilket distrikt och lokalförening man tillhör. Familjemedlem har lägre medlemsavgift men ändå tillgång till medlemsförmånerna och har samma möjlighet att påverka Biodlarnas arbete.

Familjemedlem får ej Bitidningen.

Juniormedlem kan du vara t.o.m. det år du fyller 20 år, därefter övergår medlemskapet automatiskt till fullbetalande medlem. Juniormedlemmar betalar en lägre medlemsavgift men har tillgång till samma medlemsförmåner som en fullbetalande medlem och har samma möjligheter att påverka Biodlarnas arbete.

Juniormedlem får även Bitidningen.

Medlem i flera föreningar.  När man är fullbetalande medlem i en förening kan man vara medlem i ytterligare en eller flera föreningar och betalar då enbart den lokala avgiften för denna förening. Detta medlemskap kallas för föreningsmedlemskap (tidigare vänmedlemskap). (får ej Bitidning)

Om du önskar avsluta ditt medlemskap, v.v. skicka ett mail med info om medlemsnummer, namn och om du önskar varför du avslutar ditt medlemskap, till info@biodlarna.se.

 

Välkommen till Biodlarna!