Försäkringsinformation

 

Genom ditt medlemskap i Sveriges Biodlares Riksförbund, ingår en försäkring. Denna försäkring avser ansvar rättsskydd och olycksfall för din biodlingsverksamhet.

Ansvarsförsäkringen skyddar dig mot skadeståndskrav för person- eller sakskada, som din verksamhet kan orsaka. Det kan gälla produkter du sålt som vållar skada.

Rättsskydd ersätter advokat- rättegångs- och ombudskostnader vid tviste- och skattemål.

Olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfall som drabbar den försäkrade under möten och sammankomster i Biodlarnas regi (samtliga medlemmar, gäller ej personer som inte har medlemskap som närvarar vid mötet/sammankomsten). Vidare omfattas medlemmen under utövande av egen biodlarverksamhet.

OBS! Försäkringen omfattar inte om dina bikupor brinner blir stulna eller skadade under förflyttning. Den täcker inte heller driftsavbrott. Det innebär att du kan bli helt utan ersättning om kuporna brinner eller blir stulna.

För att du ska få en mer fullständig försäkring finns det en möjlighet att teckna Länsförsäkringars Biodlingsförsäkring. Biodlingsförsäkringen är en anpassad försäkringslösning för biodlingsverksamhet.

I länkarna nedanför finns information om en biodlarförsäkring som kan tecknas separat (gäller ej som medlemsförsäkring) samt adressuppgifter gällande detta till Länsförsäkringar.  Ange Lantbruksavdelningen som referens vid kontakt med Länsförsäkringar.

Biodlingsförsäkring

Adresser_lf-bolagen