Blanketter i excelformat

Ansökan om Biodlarnas förtjänsttecken se även Bestämmelser ang förtjänsttecken antagna vid RFM 2013

Ansökan HF-fonden

Ansökan BV

Ansökan Göte Palmblads stipendiefond

Ansökan Georg Gustavssons fond

Beställning av medlemslista
I lokalföreningarna finns oftast en person som är ansvarig för inloggning till medlemsregistret och kan plocka ut aktuella listor. Ev. kan föreningens styrelsemedlemmar beställa ett utdrag via denna blankett.

Bihusesyn – se under PDF:er

Ean-kod beställningsblankett

För honungsbedömningskort och honungsbedömningsprotokoll 2020 – se under PDF:er

Honungsbedömningskort 2019

Honungsbedömningsprotokoll 2019

Honungsbedömningsreglemente – se under PDF:er

Reseräkning

Förenklad reseräkningsblankett

Valrapport för föreningar som inte har inloggning till medlemsregistret
(denna behöver bara skickas in om man inte kan registrera direkt i
medlemsregistret)

Valrapport distrikt 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2019 – sammanställning för föreningar