Blanketter i excelformat

Ansökan om Hedersutmärkelse se även Bestämmelser angående hedersutmärkelser och förtjänsttecken (rev.210121)

Ansökan Biodlingens Vänner

Beställning av medlemslista
I lokalföreningarna finns oftast en person som är ansvarig för inloggning till medlemsregistret och kan plocka ut aktuella listor. Ev. kan föreningens styrelsemedlemmar beställa ett utdrag via denna blankett.

Bihusesyn – se under PDF:er

EAN-koder-beställningsmall

För honungsbedömningskort, honungsbedömningsprotokoll samt reglemente 2020 – se under PDF:er

Förenklad reseräkning 2024

Reseräkning arvodister 2024