Blanketter i excelformat

Ansökan om Biodlarnas förtjänsttecken se även Bestämmelser ang förtjänsttecken antagna vid RFM 2013

Ansökan HF-fonden

Ansökan BV

Ansökan Göte Palmblads stipendiefond

Ansökan Georg Gustavssons fond

Beställning av utdrag ur Biodlarnas medlemsregister
I lokalföreningarna finns oftast en person som är ansvarig för inloggning till medlemsregistret och kan plocka ut aktuella listor. Ev. kan föreningens styrelsemedlemmar beställa ett utdrag via denna blankett.

Bihusesyn – se under PDF:er

Etikettbeställning burketiketter– blankett.
I 1:a hand ska beställning göras via formuläret i denna länk, men i undantagsfall går det att använda ovanstående blankett.

Etikettbeställning – locketikett – blankett.
I 1:a hand ska beställning göras via formuläret i denna länk, men i undantagsfall går det att använda ovanstående blankett.

Honungsbedömningskort 2018

Honungsbedömningsprotokoll 2018

Honungsbedömningsreglemente – se under PDF:er

Reseräkning

Förenklad reseräkningsblankett

Valrapport för föreningar som inte har inloggning till medlemsregistret

Valrapport distrikt 2018

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018 – sammanställning för föreningar