Bilder för nedladdning

Här hittar ni nedladdningsbara bilder som kan användas i exempelvis utbildningsmaterial, banners, bulletiner, hemsidor och annat tryckt material för föreningens verksamhet. Vänligen läs nedanstående innan ni använder fotomaterialet.

Ladda ner bilderna genom att klicka på dem

  • Biodlarföreningar och dess distrikt som är anslutna till Sveriges Biodlares Riksförbund har tillstånd att använda förbundets nedladdningsbara bilder här nedan till föreningens utbildningsmaterial, banners, bulletiner, hemsidor, och annat tryckt material som återger eller marknadsför föreningens verksamhet.
  • Ingen annan aktör får använda förbundets bilder som marknadsföring eller försäljning av produkter eller tjänster.
  • Enskilda medlemmar får inte använda förbundets bilder på sin hemsida eller webbshop i marknadsföringssyfte eller försäljningssyfte. Inte heller på egendesignade etiketter. Vi rekommenderar då att kombinera etiketten med vår locksäkring för att visa sin tillhörighet till organisationen.
  • Förbundets namn och bilder får inte användas i samband med konkurrerande eller olaglig verksamhet. Den får inte heller användas eller placeras på sådant sätt vilket kan uppfattas olämpligt.
  • Bilderna får inte förändras utan tillstånd från fotografen eller Sveriges Biodlares riksförbund.
  • Vid osäkerhet på hur bilderna får användas eller inte, kontakta Biodlarnas kansli för rådfrågan.
    Här hittar du kontaktuppgifter till kansliet.

Ladda ner bilderna genom att klicka på dem