Biodlarförsäkring

En Biodlarförsäkring (försäkring för bla bisamhällen) finns möjlighet att teckna, som en tilläggsförsäkring (försäkringsbreven kommer dock i två separata dokument). Försäkringen kan tecknas av dem som har en gårdsförsäkring eller en lantbruksförsäkring i Länsförsäkringar. För att teckna denna tilläggsförsäkring vänder man sig till sitt lokala länsförsäkringsbolag. Premierna mellan länsförsäkringsbolagen kan variera och det finns olika nivåer på vilket maxvärde som försäkringen omfattar. Stäm av detta med det lokala bolaget!

För information om biodlarförsäkring hos Länsförsäkringar – Klicka här

Telefonnummer till ditt lokala Länsförsäkringsbolag – Klicka här