Biodlarförsäkring

En Biodlarförsäkring (försäkring för bla bisamhällen) finns möjlighet att teckna, som en tilläggsförsäkring (försäkringsbreven kommer dock i två separata dokument). Försäkringen kan tecknas av de som har en boendeförsäkring (villa/hem försäkring alternativt en gårdsförsäkring) i Länsförsäkringar. För att teckna denna tilläggsförsäkring vänder man sig till sitt lokala länsförsäkringsbolag. Premierna mellan länsförsäkringsbolagen kan variera och det finns olika nivåer på vilket maxvärde som försäkringen omfattar. Stäm av detta med det lokala bolaget!

Biodlarförsäkring

Adresser_lf-bolagen