Medlemmarnas årsrapport

Medlemmarnas årsrapportering för 2023 är stängd.

Sammanställningen av medlemmarnas årsrapporter (enbart slutsummeringarna) ska göras via formuläret nedan.
Om ni får in uppgifter löpande från medlemmarna rekommenderar vi er att använda ett eget excelark för sammanställning.

För att vi ska kunna göra sammanställningarna till distrikten behöver vi få föreningarnas sammanställningar senast den 11 december 2023. Vårt kansli skickar en sammanställning till respektive distrikt strax efter nyår.

OBS! Den enskilde medlemmens årsrapport till föreningen ska makuleras efter att föreningen gjort sammanställningen.