Medlemmarnas årsrapport

Sammanställningen av medlemmarnas årsrapporter (enbart slutsummeringarna) ska göras via detta formulär.

Länken har nu tagits bort, eftersom sista datum för rapportering har passerats.

Om ni får in uppgifter löpande från medlemmarna rekommenderar vi er att använda ett eget excelark för sammanställning.

För att vi ska kunna göra sammanställningarna till distrikten behöver vi få föreningarnas sammanställningar senast den 11 december 2022. Vårt kansli skickar en sammanställning till respektive distrikt strax efter nyår.

OBS! Den enskilde medlemmens årsrapport till föreningen ska makuleras efter att föreningen gjort sammanställningen.