Årsmöte föreningar 2023

Nu är det hög tid att planera för föreningarnas årsmöte 2023. Mötet ska enligt Biodlarnas stadgar hållas under november månad 2023 och kallelsen till mötet ska ske minst 3 veckor före mötet.

Här hittar ni ett förslag till föredragslista för föreningens årsmöte. Ni hittar även alla dokument som behövs inför årsmötet samlade på undersidan: Bilagor årsmöte 2023

Kom ihåg att endast de som är medlemmar och har betalat medlemsavgiften vid datumet för årsmötet har rösträtt på årsmötet.

Under Riksförbundsmötet i april antogs en stadgeändring gällande § 29:1 för antalet ombud till distriktsårsmötet.

Stadgeändringen lyder som följer: ”Föreningen har rätt att närvara med minst två ombud. Utöver detta har distriktsårsmötet rätt att själva besluta om att öka antalet ombud till kommande årsmöte.”

Biodlarna har tagit fram broschyrerna: Föreningskunskap – dags för årsmöte! och Föreningskunskap – Välkommen som förtroendevald!

Föreningar och distrikt kan mot portokostnad beställa dessa broschyrer via Bibutiken.

Att tänka på vid kallelse via mejl inför årsmötet

Som organisation behöver vi följa Dataskyddsförordningen, GDPR. Om kallelsen skickas via mejl så rekommenderar vi att detta görs som ett grupputskick via medlemssystemet. Instruktion för hur detta görs hittar ni här. 

Har ni inte möjlighet att skicka från medlemssystemet så använd hemlig kopia, (BBC) när ni mejlar ut kallelsen, på så sätt döljs medlemmarnas mailadresser, vilket är i enlighet med GDPR.

Datum att hålla koll på

30 november 2023

  • Sista datum för att hålla föreningens årsmöte enligt Biodlarnas stadgar. Kallelse till årsmötet ska ske minst 3 veckor innan årsmötet.

11 december 2023

  • Medlemmarnas årsrapport ska vara inrapporterad via detta formulär.
  • Valrapporteringen ska vara klar i medlemssystemet eller inskickad via den manuella valrapporten.
  • Sista datum för att rapportera in eventuell förändring i föreningens medlemsavgift 2025. Förändring rapporteras via den manuella valrapporten eller meddelas per mail till medlem@biodlarna.se.

Kontaktuppgifter:

medlem@biodlarna.se

Sveriges Biodlares Riksförbund
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge

Tel: 0142 – 48 20 00, växeln är öppen mån-tors 8–12 och fre 8-11.

På denna sida med tillhörande undersidor finns all information samlad inför föreningarnas årsmöte. Var noga med att gå igenom alla undersidor för att ta del av all information. Ni hittar även alla sidor i menyn till höger.

Medlemmarnas årsrapport

Valrapport

Medlemsavgifter 2025

Medlemslistor

Honungsbedömning

Bilagor årsmöte 2023