Medlemsavgifter 2025

2024 års avgifter är redan inrapporterade.

På årsmötet ska föreningen besluta om föreningens medlemsavgift för 2025. Det som ska beslutas är föreningens avgift för fullbetalande medlem, familjemedlem, juniormedlem samt föreningsmedlem (tidigare vänmedlem).

Om någon förändring sker gällande föreningens medlemsavgift ska detta meddelas till Biodlarnas kansli, antingen via mejl på medlem@biodlarna.se eller per post.

Biodlarna
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge.

Förändringen ska meddelas senast 11 december 2023.