Annonsera – Företag

Vill du nå Sveriges biodlare med annonser gör du det genom Bitidningen, som når våra drygt 16 000 medlemmar varje månad. Du når ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. Alla

 befolkningsgrupper är representerade. Biodlare är intresserade av naturen och ofta av trädgårdsskötsel och friluftsliv. De värnar miljön och ett levande kulturlandskap.

KOMMERSIELLA ANNONSER
Uppslag (två sidor) 440×295 26 250 kr
Sista sidan (1/1) special 215×238 18 750 kr
Helsida 225×295 16 125 kr
Halvsida liggande  192×126 9 250 kr
Kvartssida stående 94×126 6 250 kr
Kvartssida liggande 192×61 6 250 kr
Åttondelssida 94×61 2 125 kr
Miniannons 57×25 400 kr

 

Rabatter:  6 på varandra följande annonser ger 10% i rabatt. För helårsannonsering kontakta redaktören
Samannonsering kan även göras mellan Bitidningen och Biodlarnas hemsida. Kontakta redaktören före mer information.
Annonsmaterialet lämnas som tryckfärdig pdf.


Material till annonser i Bitidningen skickas till redaktionen.

Kontakt:

bitidningen@biodlarna.se

Telefon: 0142-48 20 06

Biodlarna
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge