Annonsera – Företag

Vill du nå Sveriges biodlare med annonser gör du det genom Bitidningen, som når våra drygt 17 000 medlemmar varje månad. Du når ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. Alla befolkningsgrupper är representerade. Biodlare är intresserade av naturen och ofta av trädgårdsskötsel och friluftsliv. De värnar miljön och ett levande kulturlandskap.

 

 

 

 

KOMMERSIELLA ANNONSER
Uppslag (två sidor) 440×295 27 300 kr
Helsida 225×295 16 800 kr
Halvsida stående 94×256 9 600 kr
Halvsida liggande  192×126 9 600 kr
Kvartssida stående 94×126 6 500 kr
Kvartssida liggande 192×61 6 500 kr
Åttondelssida 94×61 2 225 kr
Miniannons 57×25 420 kr

 

Rabatter:  6 på varandra följande annonser ger 10% i rabatt. För helårsannonsering kontakta redaktören
Samannonsering kan även göras mellan Bitidningen och Biodlarnas hemsida. Kontakta redaktören före mer information.
Annonsmaterialet lämnas som tryckfärdig pdf.


Material till annonser i Bitidningen skickas till redaktionen.

Kontakt:

bitidningen@biodlarna.se

Telefon: 0142-48 20 06

Biodlarna
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge