Annonsera – Lokalföreningar, distrikt eller som medlem

Manusstopp ligger den 1:e varje månad, en månad före aktuellt tidningsnummer (dubbelnummer jan/feb = 1 december och juli/aug = 1/juni).

Lokalföreningarna och distrikten kan annonsera sina aktiviteter gratis i Bitidningen under Almanackan.


Publicering: Inskickad annons publiceras i nästkommande nummer i mån av plats med hänsyn taget till datum för manusstopp.

Radannonser
Radannonser placeras löpande efter varandra och tillsammans i slutet av tidningen under huvudrubriken ”Marknad”. De samlas under ämnesrubriker. Inga bilder tas in här. Annonsen får max innehålla 110 tecken.

Utseende De första 1-3 orden i annonsen blir i fetare stil. Det normala avståndet mellan två annonser är en blankrad.

Gratis för medlem Två radannonser/år i efterkommande nummer är gratis för medlem, utöver detta tillkommer en kostnad på 150 kr/annons för medlemmar.

Betalning Radannonser faktureras. Pris 250 kr för ickemedlem. På radannonser ges ingen mängdrabatt.

Annonsmaterial Annonsen skickas till Bitidningen via detta formulär: https://www.biodlarna.se/formular-for-radannonsering/


Insändare eller artiklar som du önskar få infört i Bitidningen skickas till redaktionen. Redaktören gör ett journalistiskt urval av inskickat redaktionellt material.

Kontakt:

bitidningen@biodlarna.se

Telefon: 0142-48 20 06

Biodlarna
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge