Annonsera – Lokalföreningar, distrikt eller som medlem

Manusstopp ligger den 1:e varje månad, en månad före utgivningsdatum (dubbelnummer jan/feb = 1 december och juli/aug = 1/juni).

Lokalföreningarna och distrikten kan annonsera sina aktiviteter gratis i Bitidningen under Almanackan (och här på hemsidan). Genom att läsa det kan medlemmarna hitta vilka aktiviteter som finns.

 

 


Publicering: Inskickad annons publiceras i nästkommande nummer med hänsyn taget till datum för manusstopp.

Radannonser
Radannonser placeras löpande efter varandra och tillsammans i slutet av tidningen under huvudrubriken ”Marknadsplatsen”. De samlas under ämnesrubriker. Inga bilder tas in här.

Utseende  Minimistorleken på en radannons är 2 rader/50 kr. De första 1-3 orden i annonsen blir i fetare stil. Det normala avståndet mellan två annonser är en blankrad.

Betalning Radannonser faktureras. Pris 25 kr/rad. På radannonser ges ingen mängdrabatt.

Gratis  Två radannonser/år i efterkommande nummer är gratis för medlem.

Högst 3 rader/annons.

Annonsmaterial Gratisannonser mejlas eller skickas med post till redaktören. Var noga med att ange dina kontaktuppgifter.


Material till annonser i Bitidningen skickas till redaktionen. Annonser, insändare eller artiklar som du önskar få infört i Bitidningen skickas till redaktionen. Redaktören gör ett journalistiskt urval av inskickat redaktionellt material.

Kontakt:

bitidningen@biodlarna.se

Telefon: 0142-48 20 06

Biodlarna
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge