Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på riksförbundsmötet av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret.

Bo Malmsten
bo@biboden.se 070 – 616 90 93

Thomas Rosell
honung@skinnersdal.com 070 – 814 12 24

Krister Linnell, suppelant
krister.linnell@telia.com 070-198 11 17