Georg Gustafssons fond

(Vilande)

Biodlare tillhörande Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt kan söka medel ur distriktets Georg Gustafssons fond. Information om denna finns här.

OBS!  Avkastningen är mycket begränsad eftersom vi för närvarande har ett lågränteläge. Förbundsstyrelsen har därför beslutat att denna fond, tillsvidare, inte skall omfattas av möjligheten att söka medel ur.

Så snart det uppstår en avkastning, där det bedöms att det finns ett rimligt kapital att dela ut, så återkommer vi och flaggar upp detta.

Fr.o.m. 2017 ska den årliga avkastningen av kapitalet användas för utdelning till medlemmar i Biodlarna, för inköp av fullgoda bibostäder och/eller nektargivande träd och buskar.

Om ränteavkastningen ett år inte fullt utnyttjas för ovan nämnda mål, ska överskottet överföras till efterföljande år och läggas till då tillgänglig ränteavkastning.

Senast den 10 december skall ansökan vara inne  på kansliet i Skänninge och beslut om utdelning sker senast 1 april året efter.

Ansökan sker på blankett som du finner i nedanstående länk:

Ansökan Georg Gustafssons fond