Grafisk profil/logotyp

Att bygga vårt varumärke i Biodlarna handlar om tradition, passion – och framför allt hållbarhet.

Att vi konsekvent och målmedvetet ger vårt namn och vår logo ett innehåll. För att varumärket ska växa sig starkare krävs att vi är tydliga och konsekventa när vi kommunicerar. När vi väl bestämt oss för vilken väg vi ska gå är det en sak som gäller: Uthållighet. Ett starkt och väl positionerat varumärke är det mest kostnadseffektiva sättet att kommunicera. Det viktigaste är sagt inom en bråkdel av en sekund.

Ett starkt varumärke ger framgång.

Vår grafiska profil har vi tagit fram för att underlätta arbetet inom Biodlarna. Att se till att allt material har en tydlig avsändare och en enhetlig profil är en viktig del för att ge rätt bild av vår organisation. Att göra saker rätt är lika lätt som att göra fel bara man använder de rätta redskapen. Denna folder är ett arbetsredskap som lever och utvecklas och som samtidigt spar tid och pengar. Här finns riktlinjerna för att göra varumärket Biodlarna ännu starkare i framtiden.

Sveriges Biodlares Riksförbund, Förbundsstyrelsen, juni 2020

 


Hämta hela Biodlarnas grafiska profil här

Läs mer om våra varumärken

Läs mer och hämta vår logotyp


 

information

Ensamrätten till ett varumärke

Den som har ett registrerat eller inarbetat varumärke – innehavaren – har ensamrätt till varumärket. Ensamrätten till varukännetecknet innebär bland annat att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, får använda ett tecken som är identiskt eller förväxlingsbart med varumärket.

Som användning anses enligt varumärkeslagen bland annat att:

• förse varor eller deras förpackningar med varumärket,

• sälja varor eller tjänster under varumärket,

• importera eller exportera varor under varumärket, eller

• att använda varumärket i reklamsyfte

Den som använder sig av ett identiskt eller förväxlingsbart varumärke utan innehavarens samtycke gör sig således skyldig till varumärkesintrång.

Naturligtvis gäller ensamrätten till ett varumärke även på internet.

Påföljder vid varumärkesintrång

Varumärkesintrång är ett brott. Den som gör sig skyldig till varumärkesintrång riskerar därför att dömas till böter eller fängelse.

Den som gör varumärkesintrång ska i många fall även betala skälig ersättning för utnyttjandet av varumärket vid sidan av ersättning för skada som intrånget har medfört. Intrångsgöraren kan alltså också komma att bli skyldig att betala skadestånd till innehavaren.