Grafisk profil/logotyp

Grafiska Profilen

 

Vår logotyp ska vara med i allt material som vi tar fram. Logotypen är vår viktigaste symbol och ska därför alltid följa givna regler. Den får inte på något sätt ändra utseende eller förvrängas. Logotypen får inte heller kombineras med annan text utan ska vara helt fristående.

Våra varumärken

Klicka på bilden för att ladda ned den.