Grafisk profil/logotyp

Att bygga vårt varumärke i Biodlarna handlar om tradition, passion – och framför allt hållbarhet.

Att vi konsekvent och målmedvetet ger vårt namn och vår logo ett innehåll. För att varumärket ska växa sig starkare krävs att vi är tydliga och konsekventa när vi kommunicerar. När vi väl bestämt oss för vilken väg vi ska gå är det en sak som gäller: Uthållighet. Ett starkt och väl positionerat varumärke är det mest kostnadseffektiva sättet att kommunicera. Det viktigaste är sagt inom en bråkdel av en sekund.

Ett starkt varumärke ger framgång.

Vår grafiska profil har vi tagit fram för att underlätta arbetet inom Biodlarna. Att se till att allt material har en tydlig avsändare och en enhetlig profil är en viktig del för att ge rätt bild av vår organisation. Att göra saker rätt är lika lätt som att göra fel bara man använder de rätta redskapen. Denna folder är ett arbetsredskap som lever och utvecklas och som samtidigt spar tid och pengar. Här finns riktlinjerna för att göra varumärket Biodlarna ännu starkare i framtiden.

Sveriges Biodlares Riksförbund, Förbundsstyrelsen, juni 2020

Hämta hela Biodlarnas grafiska profil här


Vår Logotype

Vår logotyp ska vara med i allt material som vi tar fram. Logotypen är vår viktigaste symbol och ska därför alltid följa givna regler. Den får inte på något sätt ändra utseende eller förvrängas. Logotypen får inte heller kombineras med annan text utan ska vara helt fristående. Undantag är varianter med underrad som redovisas genom exempel i den grafiska profilen.

Logotypen kan endast användas i sin helhet och i första hand mot vit bakgrund. I de fall då den läggs på bild är det nödvändigt att bakgrunden kontrasterar väl och är lugn, så att logotypen framträder optimalt.

Riktlinjer för hur vårt varumärke får användas
  • Biodlarföreningar och dess distrikt som är anslutna till Sveriges Biodlares Riksförbund har tillstånd att använda förbundets logotyp på föreningens hemsidor, brevpapper, bulletiner och annat tryckt material som återger eller marknadsför föreningens/distriktets verksamhet.
  • Ingen annan aktör får använda förbundets namn eller logotyp som enskilt varumärke för marknadsföring eller försäljning av produkter eller tjänster.
  • Enskild medlem får inte använda förbundets namn och logotyp på sin hemsida eller webbshop i marknadsföringssyfte eller försäljningssyfte. Vidare får medlem endast nyttja varumärket, i de etiketter som går att beställa från förbundet, efter godkänd honungsbedömning. Varumärket får inte heller användas på egendesignade etiketter. Vi rekommenderar då att kombinera etiketten med vår locksäkring för att visa sin tillhörighet till organisationen, alternativt att använda förbundets locketikett (krävs godkänd honungsbedömning) i kombination med egen etikett.
  • Förbundets namn och logotyp får inte användas i samband med konkurrerande eller olaglig verksamhet. Den får inte heller användas eller placeras på sådant sätt som kan uppfattas kränkande eller olämpligt enligt förbundets övriga riktlinjer.
  • Logotypen skall vid färgåtergivning återges korrekt. Uppgift om detta kan erhållas från den grafiska profilen.
  • Vid osäkerhet på hur logotypen får användas eller inte, kontakta alltid biodlarnas kansli för rådfrågan.

Ladda ner våra logotyper här

PNG för Webb och skärm EPS för tryck

Ladda ner PNG | EPS
  Ladda ner PNG | EPS
Ladda ner PNG | EPS
Ladda ner PNG | EPS