Projekt inom Biodlarna

Stödet till biodlingssektorn

Via Jordbruksverket kan EU-finansierade medel för projekt ansökas inom Stödet till biodlingssektorn. Stödet hette tidigare Nationella programmet för biodlingssektorn.

Fr.o.m. år 2023 är verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2023 och ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 31 januari 2023.

Fr.o.m. år 2024 ska ansökan vara Jordbruksverket tillhanda senast 31 oktober 2023 för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2024.

Det här kan man få stöd för:

 • Att utveckla och tillhandahålla rådgivning, tekniskt stöd, utbildning, information och erfarenhetsutbyte.
 • Åtgärder till stöd för laboratorier som utför analyser av biodlingsprodukter
 • Samarbete med specialiserade organ för genomförandet av programmen för tillämpad forskning om biodling och biodlingsprodukter.
 • Främjande, information och marknadsföring, inklusive aktiviteter som syftar till att öka konsumenternas medvetenhet om kvalitet på honungsprodukter.
 • Åtgärder för att förbättra produktkvaliteten.

Stödet till biodlingssektorn kan ansökas av:

 • Biodlingsorganisationer
 • Företag associerade till biodlarorganisationer
 • Forskare
 • Rådgivarorganisationer i samarbete med biodlarorganisationer
 • Konsumentföreningar
 • Länsstyrelser
 • Naturbruksgymnasier

Exempel på aktiviteter man kan få stöd för:

 • Kurser och konferenser
 • Rådgivning
 • Honungs- och vaxanalyser
 • Pollinering
 • Innovation
 • Forskning om bisjukdomar
 • Framtagning av informationsmaterial
 • Marknadsföring av svensk honung

Utbetalning av stödet

Medel utbetalas endast för faktiska kostnader som är tydligt kopplade till projektets aktiviteter efter redovisning av upparbetade och verifierat betalda kostnader.

Redovisning av projektet

Efter projektets avslut ska en skriftlig slutrapport om projektets resultat redovisas till Jordbruksverket.