Vår logotyp

Vår logotyp ska vara med i allt material som vi tar fram. Logotypen är vår viktigaste symbol och ska därför alltid följa givna regler. Den får inte på något sätt ändra utseende eller förvrängas. Logotypen får inte heller kombineras med annan text utan ska vara helt fristående. Undantag är varianter med underrad som redovisas genom exempel i den grafiska profilen.

Logotypen kan endast användas i sin helhet och i första hand mot vit bakgrund. I de fall då den läggs på bild är det nödvändigt att bakgrunden kontrasterar väl och är lugn, så att logotypen framträder optimalt.

Riktlinjer för hur vårt varumärke får användas
  • Biodlarföreningar och dess distrikt som är anslutna till Sveriges Biodlares Riksförbund har tillstånd att använda förbundets logotyp på föreningens hemsidor, brevpapper, bulletiner och annat tryckt material som återger eller marknadsför föreningens/distriktets verksamhet.
  • Ingen annan aktör får använda förbundets namn eller logotyp som enskilt varumärke för marknadsföring eller försäljning av produkter eller tjänster.
  • Enskild medlem får inte använda förbundets namn och logotyp på sin hemsida eller webbshop i marknadsföringssyfte eller försäljningssyfte. Vidare får medlem endast nyttja varumärket, i de etiketter som går att beställa från förbundet, efter godkänd honungsbedömning. Varumärket får inte heller användas på egendesignade etiketter. Vår blågula locksäkring kan köpas och användas utan godkänd honungsbedömning, där den kan kombineras med egendesignade etiketter. Alternativt kan förbundets locketikett (krävs godkänd honungsbedömning), som numera finns i en blågul och i en transparant variant, kombineras med egen etikett. Klicka här för att  se hur du får kombinera etiketterna.
  • Förbundets namn och logotyp får inte användas i samband med konkurrerande eller olaglig verksamhet. Den får inte heller användas eller placeras på sådant sätt som kan uppfattas kränkande eller olämpligt enligt förbundets övriga riktlinjer.
  • Logotypen skall vid färgåtergivning återges korrekt. Uppgift om detta kan erhållas från den grafiska profilen.
  • Vid osäkerhet på hur logotypen får användas eller inte, kontakta alltid biodlarnas kansli för rådfrågan.

Ladda ner våra logotyper här

PNG för Webb och skärm EPS för tryck

Ladda ner PNG | EPS
  Ladda ner PNG | EPS
Ladda ner PNG | EPS
Ladda ner PNG | EPS