Våra varumärken

Dessa varumärken är registrerade hos PRV, Patent- och registreringsverket. Det betyder att dessa inte får användas i andra sammanhang än det de är avsedda för. Dessutom får de inte förändras eller förvrängas. Skulle de användas på fel sätt ska detta meddelas till Biodlarnas expedition i Skänninge för eventuella åtgärder. Felaktigt användande av våra varumärken skadar värdet. Det är viktigt att alla ser till att form och utseende följs.