Sektionen för bihälsa

Bihälsa är en viktig del i modern biodling. Därför har Biodlarna sedan länge särskilda bihälsosamordnare på distriktsnivå. Förbundet har kontinuerlig kontakt med distriktens bihälsosamordnare. Vi arbetar för att alla biodlare ska kunna förbättra sina kunskaper i bihälsa.

Sektionen för bihälsas huvudfokus är:

  • Förebyggande arbete för att förhindra sjukdomar hos bin.
  • Lagstiftningsfrågor relaterade till djurhälsolagstiftningen.
  • Arbete med VSH (Varroa Sensitive Hygiene) och bekämpning av varroakvalster.
  • Forskning och frågor om kemikalier med koppling till växter och biodling.
  • Utvidga och förmedla fler exempel på behandling av varroa där olika tillvägagångssätt behöver beskrivas och utvärderas, baserat på både nationell och internationell erfarenhet.
  • Arbeta vidare inom avelssektorn med fortsatt fokus på VSH-arbetet och inleda arbetet med utbildningar inom drottningodling.

I sektionen för bihälsa ingår följande personer:

Jessica Appel
070-632 33 06
jessica.appel@biodlarna.se

Carin Ström
072-387 07 42
carin.strom@biodlarna.se

Richard Johansson
0142 – 482005
richard.johansson@biodlarna.se