Valberedning

Valberedningen tar fram förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen, som sedan väljs av ombuden vid riksförbundsmötet. Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag på kandidater till valberedningen. Förslag på styrelse ska presenteras av valberdningen under februari månad det år som Riksförbundsmötet genomförs. Förutom förslag på ledamöter tar valberedningen också fram förslag på personer till presidiet vid riksförbundsmötena, samt förslag på förbundets internrevisorer. Uppgifter som kommer in till valberedningen behandlas konfidentiellt.

Stig Hansson, sammankallande
bistig46@gmail.com
0709 – 60 91 23

Sture Käll
sture.kall@telia.com
0738 – 34 50 16

Monica Selling

Monica Selling, ledamot
monicaselling@telia.com
0738 – 45 85  15

Erik Heedman, ledamot
erikheedman@hotmail.com
070 –  528 47 16

Lotta Fabricius Kristiansen, ledamot
lotta.fabricius@apinordica.se
070 – 735 28 58