Valberedning

Valberedningen tar fram förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen. Denna väljs vid riksförbundsmötet.
Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag på kandidater och det kan göras till vilken person som helst i valberedningen.
Nästa förslag på styrelse ska presenteras under februari månad det år som Riksförbundsmötet hålls i april månad, vart annat år.
Uppgifter som kommer in till valberedningen behandlas konfidentiellt.

Stig Hansson, sammankallande
bistig46@gmail.com
0709 – 60 91 23

Lennart Fält, ledamot
falt.lennart@tele2.se
070 – 893 77 54

Gunnar Henriksson, ledamot
gu.henriksson@telia.com
0521 – 661 73

Marita Delvert, ledamot
marita.delvert@kalejdo.se
0736-73 03 13

Sture Käll, ledamot
sture.kall@telia.com
0738-34 50 16