Redaktionsrådet

Rådet ska vara ett stöd och en referens till Bitidningens redaktörer och hjälpa till att ge en heltäckande bild av biodlarsverige. Det övergripande målet är att tillse att Bitidningen på ett bra sätt representerar branschen och är till nytta för medlemmarna.

Följande personer ingår i redaktionsrådet:

Agnes Florin, sammankallande, Bitidningen, bitidningen@biodlarna.se

Jenny Damberg, sammankallande, Bitidningen, bitidningen@biodlarna.se

Richard Johansson, Utbildning, richard.johansson@biodlarna.se

Petra Varenhed, Biprodukter, petra.varenhed@biodlarna.se

Lillemor Bulukin,  Omvärldsbevakning (inkl distrikt och föreningar), biodlarna@appellera.se

Björn Gustavsson, (Jordbruksverket), Bihälsa, bjorn.gustavsson@jordbruksverket.se