Externa organisationer

Förbundet är medlem i flera internationella biodlarorganisationer. Genom sitt medlemskap i LRF är Biodlarna även representerat i COPA/COGECA, som verkar i Bryssel. Detta ger oss möjlighet att påverka de beslut som fattas där och som rör biodlingsfrågor.

Målet med medlemskapet är att främja förbundets och dess medlemmars intressen, påverka eventuella beslut samt samla värdefull information och inspiration för att främja svensk biodling.

Just nu är förbundet medlemmar i dessa organisationer:
Apimondia
NBBC
COLOSS
Bee Life
Honungsringen