Fonder att söka medel ur

Följande fonder finns att söka pengar för i Biodlarnas regi:

Biodlingens Vänner
Göte Palmblads Stipendiefond
Georg Gustafssons fond (vilande)